מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
ביותו של הז’נאר הזר: לבעיית אמנות הרומאן של ש”י עגנון מירון, דן 1986 ש"י עגנון בביקורת העברית (כרך ב') מאמר
ש”י עגנון – אחרון הקלאסיקאים העבריים שלום, גרשם 1970 ש"י עגנון בביקורת העברית (כרך א'), עמ' 284-296. מאמר
בן המלך והעני — בין אפלפלד לעגנון ויס, הלל 2011 24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד אוניברסיטת בר-אילן פרק בספר אורח נטה ללון
Between Shelter and Home Appelfeld, Aharon 1995 Modern Hebrew Literature 14 (1995) Modern Hebrew Literature 14 (1995) מאמר
חד חידה חידתית: להבארת משפט אחד ב’בדרך’ לעגנון הולץ, אברהם 2007 רגע של הולדת מוסד ביאליק מאמר בדרך
Literature, Politics, and the Law: On Blacksmiths, Tailors and the Demolition of Houses Almog, Shulamit 1999 Interdisciplinary Literary Studies Interdisciplinary Literary Studies מאמר משפט קיליקוב או נפש תחת נפש
Literary Legal Utopias Almog, Shulamit 2002 Utopian Studies, Vol. 12, p. 164, 2002 Utopian Studies מאמר ושפט בצד דלים
“עד הנה” כמבוא לשואה ויס, הלל 2002 בקורת ופרשנות, 35-36 (חורף תשס"ב) אוניברסיטת בר-אילן מאמר עד הנה
Introduction to “To This Day” Halkin, Hillel 2009 To This Day Toby Press מאמר עד הנה
עגנון ופולמוס הקבלה בתימן פרחי, יוסי 2017-12-08 נצח ישראל נצח ישראל מאמר בחנותו של מר לובלין
נסיעה במחלקה הראשונה קיציס, זאב 2017 50 קריאות בסיפורי חסידים כנרת, זמורה-ביתן, דביר פרק בספר העצה
קדיש של מוצאי מלחמה קיציס, זאב 2017 50 קריאות בסיפורי חסידים כנרת, זמורה-ביתן, דביר פרק בספר פתיחה לקדיש — הרוגי א”י
סיפורו של ה”קורפוס חסידיקום” קיציס, זאב 2017 50 קריאות בסיפורי חסידים כנרת, זמורה-ביתן, דביר פרק בספר סיפורי הבעש”ט
הארת עגנון והוראת עגנון — על הפואטיקה של הרומן סיפור פשוט ועל הקשיים בהוראתו הרציג, שלמה 1998 עלון למורה לספרות - גולה וארץ ישראל בסיפורת, חוברת מס' 18, הוצאת משרד החינוך ת"ל, התשנ"ח משרד החינוך מאמר סיפור פשוט
צלם בהיכל: על אינטרטקסטואליות ומשמעותה בנובלה “בדמי ימיה” הרציג, שלמה 2002 עלי-שיח 46 (חורף תשס"ב) עלי-שיח מאמר בדמי ימיה
Agnon, Balfour and the Righteous Paths Saks, Jeffrey 2012-03-11 YouTube בית עגנון הרצאה מעגלי צדק
ממי קיבל בלק את אוזניו הקצרות באר, חיים 2017 קשר לאחד: מסעות, בתים ואשים בירושלים (עם עובד 2017) עם עובד פרק בספר תמול שלשום
Agnon’s “The Etrog” Bieler, Yaakov 2017-10-04 Yaakov Bieler מאמר האתרוג
חידת החידות בן-שמאי, ברכה 2016 עתון 77 (אב אלול תשע"ו) עמ' 32-35 עתון 77 מאמר התזמורת
אפשרויות תרגום של כתבי עגנון בר-תקוה, בנימין 1969 עבודת MA אוניברסיטת בר-אילן מאמר
במעגלי צדק אברמסון, אראלה 1971 ירושלים - שנתון לדברי ספרות ה-ו (תשל"ב) אגודת הסופרים מאמר מעגלי צדק
אפולוגטיקה אד–אבסורדם הרכבי, צבי 1979 ספרים הארץ ישראלית ספר מעגלי צדק
על מעגלי צדק לעגנון — דפוסים עממיים ושבירתם לנדאו, לואיס 1992 ספר יצחק בקון אוני' בן-גוריון פרק בספר מעגלי צדק
The Ironic Imagination Leiter, Samuel 1967 Conservative Judaism 21:2 (Winter 1967) Conservative Judaism מאמר עפר ארץ ישראל
בין הסיפור ‘נסים על הים’ לפרץ לסיפור ‘מעדלי צדק’ לעגנון טוקר, נפתלי הרץ 2007 ירושלים - מאסף לדברי ספרות כג-כד (2007) ירושלים פרק בספר מעגלי צדק
החילול המשולש הולץ, אברהם 1971 הספרות 3 (1971) הספרות מאמר טלית אחרת
אומן שנותנים לו משי פלאי, פנחס 1956-09-14 מעריב מעריב מאמר ימים נוראים
איורים לספורי עגנון 1988 איורים לספורי עגנון בית אריאלה ספר
המשכיות ושבר בזהות הלאומית ביצירת עגנון: “אורח נטה ללון”, “המכתב” ו”הסימן” ארבל, מיכל 2008 עִתּוֹת של שינוי: ספרויות יהודיות בתקופה המודרנית אוניברסיטת בן-גוריון פרק בספר הסימן, אורח נטה ללון, המכתב
בינינו לבינם סדן, דב 1978 על ש"י עגנון הקיבוץ המאוחד פרק בספר מאויב לאוהב, תחת העץ
עגנון כסופר ילדים? מ’שלשה החזירונים’ עד ‘מאויב לאוהב’ — עיון בעיבודיו של סיפור שנברג, גליה 1995 מעגלי קריאה 23-24 (סיון תשנ"ה) מעגלי קריאה מאמר מאויב לאוהב
האלגוריה המרובדת שקד, מלכה 2001 הקמט שבאור הרקיע מאגנס פרק בספר מאויב לאוהב
S.Y. Agnon’s “From Foe to Friend”: Agnon Between Berit Shalom and Berit Yosef Trumpeldor Almagor, Dan 2002 History and Literature: New Readings of Jewish Texts in Honor of Arnold J. Band Brown University פרק בספר מאויב לאוהב
לקרוא את עגנון הגאון ויס, חיים 2017 מאזניים 93:3 (2017) מאזניים מאמר
ארבעה תלמידי חכמים שהיו בעירנו: יחסי חכמים ובית המדרש בין חז”ל לש”י עגנון ויס, חיים 2013 מחקרי ירושלים בספרות עברית (כ"ה), ירושלים תשע"ג, עמ' 517 – 530 מחקרי ירושלים בספרות עברית מאמר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
זכות אבות — הרפיה עגנונית של הפאתוס המשיחי ליבס, יהודה 2017 לצבי ולגאון: משבתי צבי אל הגאון מווילנא אדרא פרק בספר זכות אבות
Well–Hidden Testimony – A Study of “The Document” Shacham, Chaya 1998 Hebrew Studies 39 (1998) Hebrew Studies מאמר התעודה
A Stranger at Home: Delayed Return in a Novella and in a Short Story by Agnon: A Comparative Study Shacham, Chaya 2013 AJS Review 37:2 AJS Review מאמר והיה העקוב למישור, פרנהיים
משני עברי כפות המנעול – על דיאלקטיקה של פנים וחוץ ב’סיפור פשוט’ לעגנון שחם, חיה 1999-2000 דפים למחקר בספרות 12 אוניברסטת חיפה מאמר סיפור פשוט
המרבה בצירופים ידועים – עיון באספקט האלוזיוני של הסיפור “אחות” לש”י עגנון שחם, חיה 1985 דפים למחקר בספרות 2 (1985) אוניברסיטת חיפה מאמר אחות
תיאור דמות האדם בסיפורי ש”י עגנון לנדאו, דב 1974 בר אילן 12 (1974) בר אילן מאמר
ימים נוראים ותשובה ביצירתו של עגנון עופר, רחל 2001 תשובה ופסיכולוגיה מכללת הרצוג פרק בספר עם כניסת היום
שירה סדן, דב 05-04-1974 דבר דבר מאמר שירה
על ענייני שבתי צבי וענייני ציונות ומה שביניהם הלחמי, משה 2010 מראה 4 (תש"ע) מראה מאמר הפקר, מעגלי צדק
מסעו של ר’ יודל חסיד לאינדיבידואיזציה איזיקיאל, שרית 2012 ממעמקים - גליון 50 (דצמבר 2012) ממעמקים מאמר הכנסת כלה
שיבוצים מקראיים בסיפור בדמי ימיה לש”י עגנון שמידמן, אבי ועטרה סנובל 2017-07-23 ימי עיון בתנ"ך תשע"ז מכללת הרצוג הרצאה בדמי ימיה
וראה תמיד ללבבו סאקס, יוסף 2017-07-21 הארץ הארץ מאמר
Symbolic Names in S.Y. Agnon’s Agunot Ziring, Jonathan 2017-07-17 YUTorah YUTorah הרצאה עגונות
“עגנון אהובי!”: חמישה מכתבים שכתב ביאליק נחשפים לראשונה אבנרי, שמואל 2017-07-14 הארץ הארץ מאמר
דרכי שימוש במובאות מהמקורות ב”הכנסת כלה” לש”י עגנון עבאדי, עדינה 1992 מחקרים בלשון מחקרים בלשון מאמר הכנסת כלה
גורמים מונעי קוהרנטיות בכמה מסיפורי עגנון עבאדי, עדינה 1990 בלשנות עברית בלשנות עברית מאמר ספר המעשים
כוח הפיוט בפרט של תחביר: עיון ב”ואילו” של הניגוד בשמונת הכרכים קדרי, מנחם 1990 בלשנות עברית בלשנות עברית מאמר
Coherence / Incoherence in Stories by S.Y. Agnon Abadi, Adina 1995 Organization in Discourse University of Turku מאמר ספר המעשים
מתפלל כנגד הזרם פויכטונגר, דוד 2017-06-27 דוד מ' פויכטונגר דוד מ' פויכטונגר מאמר שלום עולמים
“במצולות” ועלילות דם ויס, הלל 2017-06-20 YouTube בית עגנון הרצאה במצולות
על סייפא וספרא — עיון בסיפור “הסייף” של עגנון נצר, רות 2007 עלי-שיח עלי-שיח מאמר הסייף
חמדת וחמדת ימים תמר, דוד 1983-01-21 מעריב מעריב מאמר חמדת — סיפור (אוטוביוגרפי)
שנות השלושים הנשכחות בביוגרפיה של עגנון בנד, אברהם 2017-06-22 הארץ הארץ מאמר
נפוליון והמטפחת של חנניה החסיד בוסאק, מאיר 1988-07-22 מעריב מעריב מאמר בלבב ימים
טלית יום הכפורים ביצירת ש”י עגנון דוד, תמר 1997-10-10 הצפה הצפה מאמר פי שנים, טלית אחרת, ימים נוראים
הירידה כלפי מעלה אליעזר, שביד 1993-07-09 הדואר הדואר מאמר
הכף והאצבעות בן-דב, ניצה 1992 עלי-שיח עלי-שיח מאמר סיפור פשוט
עגנון הממוחשב נגלר-כהן, לירון 1996-07-26 הצפה הצפה מאמר
בין כיפה לפאה צימרמן, עקיבא 2002-12-05 הצפה הצפה מאמר פרקים מספר המדינה
עגנון וחינוכה של האשה העברית צימרמן, עקיבא 2005-02-18 הצופה הצופה מאמר תהלה
ל”ג בעומר בחייו של ש”י עגנון כספי, צבי 1996-05-03 הצפה הצפה מאמר
עדיין פועם הלב העגנוני מירון, דן 2017-05-30 הארץ הארץ מאמר
Agnon’s Dickensian Moment: “Baya‘ar uva‘ir” Aschkenasy, Nehama 2003 Journal of Modern Jewish Studies, Vol. 2, No. 2, 2003 Journal of Modern Jewish Studies מאמר ביער ובעיר
מאוצר מילים של עגנון מירקין, ראובן 2005 אקדם האקדמיה ללשון העברית מאמר
Biblical Substructures in the Tragic Form Aschkenasy, Nehama 1983 Modern Language Studies, Vol. 13, No. 1 (Winter, 1983), pp. 101-110 Modern Language Studies מאמר והיה העקוב למישור
And a Small Child Leading Them: The Child and the Biblical Landscape in Agnon, Oz, and Appelfeld Aschkenasy, Nehama 2004 AJS Review AJS Review מאמר ביער ובעיר
The Shtetl and Its Afterlife: Agnon in Jerusalem Ezrahi, Sidra DeKoven 2017 AJS Review AJS Review מאמר עיר ומלואה, nothing chosen
S.Y. Agnon’s Jerusalem: Before and After 1948 Ezrahi, Sidra DeKoven 2012 Jewish Social Studies Jewish Social Studies מאמר מעגלי צדק
S.Y. Agnon and the Epic of Return Ezrahi, Sidra DeKoven 2000 Booking Passage: Exile and Homecoming in the Modern Jewish Imagination University of California Press פרק בספר בלבב ימים
עוללות מכרם עגנון: ‘כביום שראיתי תמונות של ברויגל’ שמשוני, ארנון 2016-12-23 עונג שבת עונג שבת מאמר שירה
עוללות מכרם עגנון: עגנון והתימנים אסף, דוד 2016-04-01 עונג שבת עונג שבת מאמר
עוללות מכרם עגנון: בשבי הלגיון; השם שלי ורק שלי אסף, דוד 2016-05-06 עונג שבת עונג שבת מאמר
עוללות מכרם עגנון: למען השם אסף, דוד 2016-05-20 עונג שבת עונג שבת מאמר
זיכרון בספר: הקדשות ופתקאות שכתב ש”י עגנון למאיר חובב ולילדיו אסף, דוד 2014-12-30 עונג שבת עונג שבת מאמר
‘ממני הרובץ תחת משא הזמן’: שיר הקדשה לא ידוע של ש”י עגנון אסף, דוד 2015-12-04 עונג שבת עונג שבת מאמר
עוללות מכרם עגנון: החסידות של ס. יזהר והכנפיים של חנוך ברטוב אסף, דוד 2016-02-17 עונג שבת עונג שבת מאמר
היכן הייתה חנותו של מר לובלין? אסף, דוד 2014-07-11 עונג שבת עונג שבת מאמר בחנותו של מר לובלין
‘אסור להפריע לסופר בעבודתו’, או למה סגרו פעם רחובות בישראל? אסף, דוד 2011-07-20 עונג שבת עונג שבת מאמר
זיכרון בספר: הקדשות לש”י עגנון אסף, דוד 2012-01-05 עונג שבת עונג שבת מאמר ,
תרנגול הכפרות של ש”י עגנון ומרק שאגאל אסף, דוד 2012-09-22 עונג שבת עונג שבת מאמר התרנגול ותפילת בני אדם
‘אם בנעל היה סדק, בראש היה חלום’: שיר נשכח של עגנון אסף, דוד 2013-07-09 עונג שבת עונג שבת מאמר הפרוטה
שמואל יוסף עגנון וכת–דיליה ויס, הלל 1978-08-31 מעריב מעריב מאמר קורות ביתנו
עגנון מבקר את המדינה גלבוע, מנוחה 1988-07-22 דבר דבר מאמר פרקים מספר המדינה
מקורות לסיפור “אצל חמדת” צימרמן, עקיבא 1998-03-20 הצפה הצפה מאמר אצל חמדת
טויטנטאנץ כשיבוש בכתבי עגנון בינג-היידקר, ליאורה 2017-05-19 YouTube בית עגנון הרצאה אגדת הסופר, מחולות מות או הנאהבים והנעימים, יידישע ווערק
Jerusalem of Agnon and Amichai Saks, Jeffrey 2017-05-21 YouTube בית עגנון הרצאה תהלה, בלבב ימים, תמול שלשום,
“I Am Building a City”: On Agnon’s Buczacz Tales Mintz, Alan 2016 A City in Its Fullness Toby Press מאמר עיר ומלואה,
עגנון והפסיכואנליזה פלק, אבנר 1993 עתון 77 עתון 77 מאמר
המוטיב האודיסאי ב’תמול שלשום’ גייגר, יוסף 2002 תרביץ תרביץ מאמר תמול שלשום
שירה ומשוררים בסיפורי עגנון ורסס, שמואל 1988 תרביץ תרביץ מאמר
הטרגדיה של איש החושים הבינוני ערפלי, בעז פרק בספר תמול שלשום
עידו ועינם — על תרבויות נעלמות NLI.org הספריה הלאומית מאמר עידו ועינם
גרי–צדק ביצירתו של שמואל יוסף עגנון ארנון, יוחנן 1972 תגים תגים מאמר גר צדק
על סייפא וספרא — עיון בסיפור “הסייף” של עגנון נצר, רות 2007 עלי שיח עלי שיח מאמר הסייף
סיפורו של כלב שאהיד: קריאה פוסטקולוניאלית ב”תמול שלשום” מאת ש”י עגנון חילו, אלון 2006 הו! כתב-עת לספרות הו מאמר תמול שלשום
מקומה של ירושלים ביצירת עגנון ויס, הלל 1977-09-09 מעריב מעריב מאמר
עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות – כרך 3 ויס, הלל 1981 עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות - כרך 3 אוניברסיטה הפתוחה ספר עידו ועינם
לחקר עגנון: עם ארבעת הכרכים סדן, דב 1932-04-08 דבר דבר מאמר
השתלשלות העולמית ב”הנידח” לש”י עגנון אלטר, אורי 1972 דברי הקונגרס העולמי ה5 חמדעי היהדות (1969) האיגוד העולמי למדעי היהדות מאמר הנדח
שבוש, בוטשאטש ו”עיר ומלואה” ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר עיר ומלואה
הומור וסטירה בכתבי עגנון ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר
היסטוריוסופיה בעולם האבסורד בכתבי ש”י עגנון ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר
החסידות בכתבי עגנון ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר והיה העקוב למישור
הדמויות ב”עידו ועינם” ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר עידו ועינם
על משמע ומבנה ביצירת עגנון ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר עידו ועינם
שיבה וניכור בעולמו הספרותי ובעולמו המיתי של ש”י עגנון ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר הכנסת כלה, והיה העקוב למישור
The Presence of the Holocaust in Agnon’s Writings Weiss, Hillel 2010 Agnon and Germany Bar Ilan University פרק בספר הסימן
The Poland Stories: Introduction to Three Poland Stories Weiss, Hillel 2010 Angnon and Germany Bar Ilan University פרק בספר אור תורה, נפלאות שמש בית המדרש, במצולות
כל חמדת העולם בידו: על עקרון הפיתול בהתמודדות עם הפרסונה ‘חמדת’ ביצירת עגנון ויס, הלל 2012 הדור (2012) עמ' 70-82 הדור מאמר חמדת — סיפור (אוטוביוגרפי), תמול שלשום, גבעת החול
לקרוא את עגנון ביפן ויס, הלל 2006-09-22 מקור ראשון (22.9.2006) עמ' 16-18 מקור ראשון מאמר
פסחו של עגנון: זמן אימה וגאולה ויס, הלל 2006-04-12 מקור ראשון (12.4.2006) עמ' 16-17 מקור ראשון מאמר הכנסת כלה
הסיפור “העגונה” לש”י עגנון ומקורו החסידי ויס, הלל 2003 מחקרים בספרות ישראל : מוגשים לאברהם הולץ / בעריכת צביה בן-יוסף גינור (ניו יורק בית המדרש לרבנים באמריקה, תשס"ג 2003). JTS מאמר האבות והבנים
סיפורי החזנים לעגנון ויס, הלל 1998 עמודים 21 (תשרי תשנ"ח) עמודים מאמר האיש לבוש הבדים, החזנים, החזנים המשך
קול הנשמה ויס, הלל 1985 קול הנשמה אוניברסיטת בר-אילן ספר הדום והכיסא
עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות — כרך 2 ויס, הלל 1981 עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות - כרך 2 אוניברסיטה הפתוחה ספר עידו ועינם
עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות — כרך 1 ויס, הלל 1979 עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות - כרך 1 אוניברסיטה הפתוחה ספר עגונות
מקורות מסורתיים ותפקידם בהדום והכסא וכיסוי הדם ויס, הלל 1978 חיבור לשם קבלת תואר PHD (בר-אילן, טבת תשל"ח) ספר הדום והכיסא, כיסוי הדם או בד בבד
מקורות מסורתיים ותפקידם בשני סיפורי חתימה: הדום והכסא וכיסוי הדם ויס, הלל 1982 שמואל יוסף עגנון: מבחר מאמרים על יצירתו עם עובד פרק בספר הדום והכיסא, כיסוי הדם או בד בבד
מהדורה מדעית של “פת שלימה” לעגנון: חילופי גרסאות ומשמעותם ויס, הלל 1994 . חקרי עגנון : עיונים ומחקרים ביצירת ש"י עגנון, מוגש לפרופ' יהודה פרידלנדר / בעריכת הלל ויס והלל ברזל (רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד 1994) אוניברסיטת בר-אילן מאמר פת שלימה
עגנון – יובל לנובל ויס, הלל 2016 גג 40 (2016( גג מאמר
עין של אש – מיתוס, זיכרון, היסטוריה ופולקלור בחנותו של מר לובלין ויס, הלל 2003 ידע עם (2003) 64-65 ידע עם מאמר בחנותו של מר לובלין
בין סגנון למשמעות: מתוך המפתח ליצירת ש”י עגנון באמצעות מחשב ויס, הלל 1990 בלשנות עברית, חוב' 28־30 (טבת תש"ן, ינואר 1990), עמ' 43־55 בלשנות עברית מאמר
יחסים פתולוגיים בין יהודים לגויים ויס, הלל 2006-03-10 הארץ - תרבות וספרות (10.3.2006) הארץ מאמר הלב והעינים, במצולות
ייחודו ומקומו של הסיפור “במצולות” במחזור אגדות פולין של עגנון ויס, הלל 2006 מעשה סיפור (2006) כרך ב אוניברסיטת בר-אילן מאמר במצולות
בת–מלך דיגיטלית ביצירת עגנון ויס, הלל 2006 מעשה סיפור (2006) כרך ב' אוניברסיטת בר איךן מאמר
המבדיל בין ישראל לעמים בז’אנר הנפלאות לש”י עגנון ויס, הלל 2007 ידע עם (2007) 67-68 ידע עם מאמר נפלאות שמש בית המדרש
על שעת המקום – חבית של רבי יוחנן ויס, הלל 2009 על שעת המקום – חבית של רבי יוחנן לש"י עגנון," ידע עם (2009), מס' 69-70 ידע עם מאמר חבית של ר’ יוחנן
בדמי ימיה – הערות נוספות ויס, הלל 1992 בדמי ימיה – הערות נוספות," ספר יצחק בקון (אוני' בן גוריון בנגב), תשנ"ב אוני' בן גוריון בנגב מאמר בדמי ימיה
לגלות את האור שבתוך ויס, הלל 2007-05-18 מקור ראשון (18.5.2007) מקור ראשון מאמר אור תורה
מאה ועשרים: למילוי שנותיו של עגנון ויס, הלל 2008-08-08 מקור ראשון מקור ראשון מאמר ,
עד שיפוח היום – על התמהילים בסיפורי האהבה ויס, הלל 2015 ידע עם (2015) 75-76 ידע עם מאמר בארה של מרים, אחות, תשרי, לילות, לילות
תרומת ספר המעשים וגלגוליו להבנת תפיסת השואה ביצירת עגנון ויס, הלל 2017 ידע עם (2017) 77-78 ידע עם מאמר nothing chosen, ספר המעשים
בארה של מרים – הטקסט המוער ויס, הלל 2011 ידע עם (2011) 71-72 ידע עם מאמר בארה של מרים
ש”י עגנון ויצירתו ויס, הלל 1989 ש"י עגנון ויצירתו מרכז ההסברה מאמר ,
זהותו המחבר של תפילה לשלום המדינה רפל, יואל 2013 מחזור קורן ליום העצמאות הוצאת קורן ירושלים מאמר
פחד ההחמצה וצער הפגיעה פלס, ידידיה 1979 עלי שיח 7 עלי שיח מאמר האבטובוס האחרון
“תהילה” לפי ש”י עגנון — סיפור בתוך סיפור בן-ארי, נילי 2015 ידע עם (תשע"ה) מס' 75-76 ידע עם מאמר תהלה
דברים על קברו של ש”י עגנון ביום השנה הארבעים לפטירתו ויס, הלל 2000 בית עגנון מאמר כנגן המנגן
בת המלך וסעודת האם שקד, גרשון 1973 אמנות הסיפור של עגנון ספרית הפועלים מאמר סיפור פשוט
האם היה הירשל משוגע? שקד, מלכה 1982 הספרות הספרות מאמר סיפור פשוט
פרקים של ‘ספר המדינה’ ומקומם בתוך ‘סמוך ונראה’ אורבך, אפרים א. 1978 ש"י עגנון : מחקרים ותעודות מוסד ביאליק מאמר פרקים מספר המדינה
הספד לש”י עגנון אורבך, אפרים א. 1970 מהלכים התנועה ליהדות התורה מאמר
שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו: מקורות ופירוש אורבך, אפרים א. 1967 על יהדות וחינוך בית הספר לחימוך מאמר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
עיר ומלואה — קורס עם פרופ’ אריאל הירשפלד הירשפלד, אריאל 2012 YouTube בית עגנון הרצאה המשל והנמשל, הנעלם, יעקילי (נוסח אחר), בשעה אחת, הצפרדעים, מזל דגים
“A Thousand Names They Called Him”: Naming and Proper Names in the Work of S.Y. Agnon Hadad, Shira 2012 A Thousand Names They Called Him Columbia University ספר והיה העקוב למישור, סיפור פשוט, תמול שלשום, עידו ועינם
אדם החושב בתמונות סאקס, יוסף 2013-02-13 מקור ראשון מקור ראשון מאמר מאויב לאוהב, מעשה העז
בין שני תלמידי חכמים שבעירנו לאור, דן 2008-12-17 הארץ הארץ מאמר
Only Yesterday: A Hebrew Dog and Colonial Dynamics in Pre–Mandate Palestine. Cohen, Uri S. 2013 A Jew's Best Friend? Sussex Academic Press מאמר תמול שלשום
סיפור עגנוני למופת : האם סיפור “תהילה” קושר כתרים למסורת? שמואלי, אפרים 1966 בצרון בצרון מאמר תהלה
כוחו של פתגם — לתפקידו של פתגם בסיפור עגנוני לורברבוים, חבצלת 2013 מחקרי ירושלים בספרות עברית האוניברסיטה העברית מאמר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
מדעי הטבע עליונים על מדעי הרוח? רינון, יואב 2011-07-01 הארץ הארץ מאמר שירה
עדיאל עמזה הוא אנטי–הרבסט סאקס, יוסף 2011-07-01 הארץ הארץ מאמר שירה
כל ישראל אומרים שירה לאזר, דוד 1971-04-30 מעריב מעריב מאמר שירה
עיוות המרחב בגרוטסקה ב’תמול שלשום’ לש”י עגנון הירשפלד, אריאל 1981 מחקרי ירושלים בספרות עברית אוניברסיטה העברית מאמר תמול שלשום
״את שירה לא אראה לך״ — על סיומו של שירה הירשפלד, אריאל 1994 קובץ עגנון מאגנס פרק בספר שירה
שיעור סינכרוני על הסיפור “מאויב לאוהב” החינוך, משרד 2017-02-02 משרד החינוך משרד החינוך הרצאה מאויב לאוהב
“מעוות לא יוכל לתקון” הרציג, שלמה 2016 משרד החינוך משרד החינוך מאמר בדמי ימיה
‘הסייף’ מאת ש”י עגנון אור, שלמה הרציג והגר 2016 משרד החינטך משרד החינטך מאמר הסייף
‘מהו בית?’ — יחידת הוראה מודולרית שבמרכזה יצירת עגנון אור, שלמה הרציג והגר 2016 משרד החינוך מאמר
כשמנפרד הרבסט פגש את שאול אדלר בגן הציבורי ברחביה לאור, דן 2011-06-24 הארץ הארץ מאמר שירה
הסקרנים והגיבורים גורי, חיים 2011-07-01 הארץ הארץ מאמר שירה
מי היא שירה של עגנון? בן-ראובן, שרה 2011-07-01 הארץ הארץ מאמר שירה
“שירה” — רומן גדול וחידה ספרותית אבישי, מרדכי 1971-03-26 מעריב מעריב מאמר שירה
דינמיקה של זוגיות בנובלה “שבועת אמונים” מאת ש”י עגנון כרמל, שוש 2009-12-22 פסיכולוגיה עברית פסיכולוגיה עברית מאמר שבועת אמונים
רומנטיקה ואנטי–רומנטיקה ב”שבועת אמונים” מאת ש”י עגנון רקפת, זהר המוסד החינוכי מבואות עירון המוסד החינוכי מבואות עירון מאמר שבועת אמונים
הילדות והחור השחור : הרהורים על ‘שבועת אמונים’ בידרמן, שלמה 2013 אות אוניברסיטת תל אביב מאמר שבועת אמונים
עיון ב”הרופא וגרושתו” לש”י עגנון רויטמן, אלכס הפיקוח על הוראת ספרות משרד החינוך מאמר הרופא וגרושתו
מעוות (לא) יוכל לתקון? — אונס דינה כסיפור עגנוני מודרני בניה, יפה 2008 דעות נאמני תורה ועבודה מאמר הרופא וגרושתו
השיבה המאוחרת : בין “פארנהיים” לעגנון ל”קולונל שאבר” לבלזק רבינוביץ, ראובן 1968-08-02 דבר דבר מאמר פרנהיים
עיון ב”פרנהיים” של עגנון צוויק, יהודית 1985 דפים למחקר בספרות דפים למחקר בספרות מאמר פרנהיים
היחיד בנפתולי כשל והגשמה זילבר-ויתקון, אסתר 2006 טללי אורות מכללת אורות מאמר הפנים לפנים
דור ללא מלבושים וללא ספרים קורצווייל, ברוך 1953-01-09 הארץ הארץ מאמר עם כניסת היום
משהו על “ספורי אהבים” לשמואל יוסף עגנון גורן, נתן 1938-08-26 דבר דבר מאמר
Agnon in miniature: “Ahl HaTorah” Patz, Norman 2016 CCAR Journal CCAR מאמר על התורה
‘על המתנגדים הראשונים’ לש”י עגנון אורון, מיכל 2016 חלמיש למעיינו מים כרמל מאמר על המתנגדת הראשונים
לדעת מבלי לדעת וייס, צחי 2009 ראשית מכון שלום הרטמן מאמר עידו ועינם
האתנוגרפיות המקראיות של עגנון : ‘עידו ועינם’ והחיפוש אחר השיר האולטימטיבי פרדס, אילנה 2013 מחקרי ירושלים בספרות עברית אוניברסיטה העברית מאמר עידו ועינם
תחילתו של עגנון — “עגונות” פנואלי, שי 1958-07-25 דבר דבר מאמר עגונות
המקור ותהום הנשייה — בין סיפור לסיפור–עם בשני סיפורים של ש”י עגנון הירשפלד, אריאל 2013 מחקרי ירושלים בספרות עברית אוניברסיטה העברית מאמר עגונות
מבית לפשטות סדן, דב 1935-11-08 דבר דבר מאמר סיפור פשוט
סיפור ללא שם: קריאה ב’סיפור פשוט’ מאת ש”י עגנון חדד, שירה 2013 אות אוניברסיטת תל אביב מאמר סיפור פשוט
עולם–הביטחון השלם ורובדי–משמעות ב’הנידח’ של ש”י עגנון צוקד, גבריאל 2014-10-19 יקוד יקוד מאמר הנדח
גילגולה של מטפחת צורף, אפרים 1938-04-21 הצופה הצופה מאמר המטפחת
“כחלום יעוף”. פשר לסיפור “טלית אחרת” מאת ש”י עגנון פאוסט, שמואל 2005-10-07 הארץ הארץ מאמר טלית אחרת
פזמוני חולין בלשון הקודש — עיונים חדשים ב”טלית אחרת” יצחקי, ידידיה 1985 עתון 77 עתון 77 מאמר טלית אחרת
At the centenary of Agnon’s “Ve–hayah he’akov le–mishor”: a new reading Band, Arnold 2014 Between Jewish tradition and modernity Wayne State University Press מאמר והיה העקוב למישור
“והיה העקוב למישור” לחובר, פישל 1912-08-16 הצפירה הצפירה מאמר והיה העקוב למישור
הסיפור שמאחורי היצירה המכוננת של עגנון לאור, דן 2013-09-16 הארץ הארץ מאמר והיה העקוב למישור
מסיפור עממי לסיפור אמנותי : הקבלה ל”והיה העקוב למישור” יערי, אברהם 1938-08-26 דבר דבר מאמר והיה העקוב למישור
הכנסת כלה מכס, מאיר 1932-04-08 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
הכנסת כלה בנשלום, בנציון 1932 מאזנים מאזנים מאמר הכנסת כלה
הסאטירה הלאומית וקורבנה חבר, חנן 1995 עיונים בתקומת ישראל עיונים בתקומת ישראל מאמר בנערינו ובזקנינו
Chewing on air: toward a sensory interpretation of S. Y. Agnon’s Oreaḥ naṭa lalun Katz, Stephen 1980 Hebrew Annual Review Hebrew Annual Review מאמר אורח נטה ללון
ספק ספקו של ריח מירון, דן 2012-10-19 הארץ הארץ מאמר אורח נטה ללון
בין עגנון לפרוסט: זיכרון מאושר מירון, דן 2012-10-12 הארץ הארץ מאמר אורח נטה ללון
שומר בית הקברות איבד את המפתח כהן, אורי ש. 2007 הישרדות רסלינג פרק בספר אורח נטה ללון
עיון ב’אגדת הסופר’ של ש”י עגנון צוויק, יהודית 1984 דפים למחקר בספרות דפים למחקר בספרות מאמר אגדת הסופר
Buczacz by Way of Newark: On Literary Lives at the End Saks, Jeffrey 2013-01-10 Jewish Ideas Daily Jewish Ideas Daily מאמר עיר ומלואה
Agnon in Germany, 1912–1924: A chapter of a biography Laor, Dan 1993 AJS Review AJS Review מאמר ,
ימי עגנון בגרמניה שלום, גרשם 1966-12-09 דבר דבר מאמר
הקבצנים (בנימין/קפקא, רבי נחמן מברסלב, פרויד, מנדלי, ובעיקר עגנון) שחר, גלילי 2013 אות 3 אוניברסיטת תל אביב מאמר לפי הצער השכר
מהתחלתו מהתגלותו והמשך הדברים : נטף זכרונות בנימין, ר' 1932-04-08 דבר דבר מאמר
הַנּוּסַח וְהָאַסְפֶּקְלַרְיָה קריב, אברהם 1938 מאזנים מאזנים מאמר
בין בוטשאטש וירושלים קנפר, משה 1958-07-25 דבר דבר מאמר
משחק באיכרות, משחק ביישובו של עולם קלינגר, נילי 2010-09-29 הארץ הארץ מאמר
נוף יצירתו של עגנון צורף, אפרים 1958-07-25 מעריב מעריב מאמר
משהו על יסודות וניגודים בסיפורי עגנון פרייל, גבריאל 1966 בצרון בצרון מאמר
בקפלי סיפוריו פנואלי, שי 1938-08-26 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
לש”י עגנון פיכמן, יעקב 1948-08-13 דבר דבר מאמר
תיקון היהדות לפי השקפתו הדתית של ש. י. עגנון פיגנברג, רחל 1959-04-30 דבר דבר מאמר המטפחת
הרהורים בשבעה סעיפים על עגנון עמיחי, יהודה 1966 בצרון בצרון מאמר
ש”י עגנון בין ישן לחדש סילבר, דניאל י. 1966 בצרון בצרון מאמר
ה”קאנון” העגנוני: דרכי ההתהוות ועקרונות המבנה לאור, דן 1989 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות האיגוד העולמי למדעי היהדות מאמר
בין חומר ללבינים סדן, דב 1966 דבר דבר מאמר
בסוגרים סדן, דב 1937 מאזניים מאזניים מאמר
קונצפט למכתב ברכה סדן, דב 1938-08-26 דבר דבר מאמר
Two poles of the Yom Kippur experience in Agnon Nash, Stanley 1991 Prooftexts Indiana University Press מאמר אצל חמדת, פי שנים
Agnon in Jaffa: The myth of the artist as a young man Mintz, Alan 1981 Prooftexts Indiana University Press מאמר אחות, גבעת החול, בארה של מרים, לילות, תשרי,
Figurative language in Agnon’s “Sippur pashut” Cutter, William 1981 Prooftexts Indiana University Press מאמר סיפור פשוט
Agnon and German neo–Romanticism Bargad, Warren 1981 Prooftexts Indiana University Press מאמר שבועת אמונים
Housing the past in Agnon’s “A Guest for the Night” Hoffman, Anne Golomb 1982 Prooftexts Indiana University Press מאמר אורח נטה ללון
Agnon before and after Ezrahi, Sidra DeKoven 1982 Prooftexts Indiana University Press מאמר אורח נטה ללון, כיסוי הדם או בד בבד
The unreliable narrator in Agnon’s ancestral tales Fuchs, Esther 1983 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה,
Agnon’s “linen man”: Abraham and Satan in the land of ambiguity Wineman, Aryeh 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר האיש לבוש הבדים
In the seas of youth Mintz, Alan 2001 Prooftexts Indiana University Press מאמר בלבב ימים
Topographies of reading: Agnon through Benjamin Hoffman, Anne Golomb 2001 Prooftexts Indiana University Press מאמר
Encomia and corrigenda: On Barbara Harshav’s translation of “Temol Shilshom” Holtz, Avraham 2004 Prooftexts Indiana University Press מאמר תמול שלשום
A mad dog’s attack on secularized Hebrew: Rethinking Agnon’s “Temol shilshom” Hasak-Lowy, Todd 2004 Prooftexts Indiana University Press מאמר תמול שלשום
S.Y. Agnon’s German consecration and the “miracle” of Hebrew letters Barzilai, Maya 2013 Prooftexts Indiana University Press מאמר עד הנה
Rendering Galicia for America; on Hillel Halkin’s translation of “Sippur pashut” Cutter, William 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר סיפור פשוט
Dreams and human destiny in “Ad hena” Ben-Dov, Nitza 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר עד הנה
Portrait of the immigrant as a young neurotic Shaked, Gershon 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר שבועת אמונים
The latent and the manifest: Freudianism in “A Guest for the Night” Feldman, Yael S. 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר אורח נטה ללון,
Domesticating a foreign genre; Agnon’s transactions with the novel Miron, Dan 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה, סיפור פשוט, אורח נטה ללון, תמול שלשום
Women and the double in modern Hebrew literature : Berdichewsky–Agnon, Oz–Yehoshua Aschkenasy, Nehama 1988 Prooftexts Indiana University Press מאמר בדמי ימיה
Narrative ventriloquism and muted feminine voice : Agnon’s “In the Prime of Her Life” Sokoloff, Naomi B. 1989 Prooftexts Indiana University Press מאמר בדמי ימיה
Discriminated occasions and discrete conflicts in Agnon’s “A Simple Story” Ben-Dov, Nitza 1989 Prooftexts Indiana University Press מאמר סיפור פשוט
Agnon for all seasons : recent trends in the criticism Hoffman, Anne Golomb 1991 Prooftexts Indiana University Press מאמר
Agnon and the feminine metaphor Steinhart, Deborah 1992 Prooftexts Indiana University Press מאמר
ש”י עגנון ונכדיו — קריאה ב’מעשה העז’ עגנון, ש"י 1960 YouTube בית עגנון הרצאה מעשה העז
A Pompeiian fancy under Jaffa’s sea : Agnon’s “Betrothed” and Jensen’s “Gradiva” Brown, Erella 1996 Prooftexts Indiana University Press מאמר שבועת אמונים
Holtz’s annotated edition of Agnon’s “Hakhnasat kallah” Band, Arnold 2003 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה
“He who employs funny rhymes in his speech” : parodied poetics in the works of Uri Zvi Greenberg and S.Y. Agnon Stahl, Neta 2014 Prooftexts Indiana University Press מאמר הסימן
The gift of debt : Agnon’s economics of money, God and the human other Sagiv, Yonatan 2014 Prooftexts Indiana University Press מאמר והיה העקוב למישור
פרידה מאשכנז, פרידה מאירופה הישנה שוקן, גרשון 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר בחנותו של מר לובלין
הקדמה לספר המעשים קורצווייל, ברוך 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר ספר המעשים, פת שלימה
היסוד הדתי בכתבי עגנון קורצוויל, ברוך 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר הכנסת כלה,
על בלק הכלב הדימוני קורצווייל, ברוך 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר תמול שלשום
דן מירון מראיין את גרשם שלום על ש”י עגנון שלום, גרשם 1991 ש"י עגנון בביקורת העברית - כרך א שוקן מאמר
ספר בוטשאטש לבוצ'אץ, הוועדה להצבת יד 1956 ספר בוטשאטש עם עובד ספר עיר ומלואה
האתנוגרפיות המקראיות של עגנון: ‘עידו ועינם’ והחיפוש אחר השיר האולטימטיבי פרדס, אילנה 2013 מרקמים: תרבות, ספרות, פולקלור, לגלית חזן-רוקם (תשע"ג), עמ' 551–569 הוצאת מאגנס מאמר
אכלתי דג מתוק כזה בסיפורים של עגנון סבתו, חיים 2007-08-03 הארץ הארץ מאמר
מנוארק לירושלים סאקס, יוסף 2013-01-11 מקור ראשון מקור ראשון מאמר עיר ומלואה
בית המדרש הישן ניימן, דוד 1938-08-26 דבר דבר מאמר ,
מה בין סיפורי לאותם שכל יד כותבת מרק, צבי 2009 ראשית מכון הרטמן מאמר גילוי אליהו
ראשיתו של עגנון : פרקים מעבודה מלאכי, א.ר. 1966 בצרון בצרון מאמר
פגישה עם ש”י עגנון ליף, חיים 1966 בצרון בצרון מאמר
ושנינו יושבים אצל התנור ויורקים עד הדלת והמזוזה לאור, דן 2012-11-16 הארץ הארץ מאמר
בין קצנאו לקצנאו הדרך לא ארוכה ויער גדול של ארנים נותן צל לאור, דן 2012-09-18 הארץ הארץ מאמר בין שתי ערים
צער השורשים החתוכים לאור, דן 2010-02-26 הארץ הארץ מאמר
משפחת זוגתי תחי’ סינפו מן הירושה סך אלף פונט כדי לבנות לנו בית לאור, דן 2009-01-23 הארץ הארץ מאמר
הכניסה לגן עדן: עגנון כיוצר מדרשי ומבקר חברתי אלדן, יאיר 2003 דעות דעות מאמר מפני מה לא הניחו את מורנו הגאון
How S.Y. Agnon Finally Won the Nobel Prize in Literature Laor, Dan 2017-01-23 Haaretz Haaretz מאמר ,
מכתב גנוז של ש”י עגנון לעמוס עוז, 1965 בר־דוד, אילן 2017-01-20 הארץ הארץ מאמר
סילוק שכינה: המלחמה באנימה: ע’ עוז וא”ב יהושע נגד “תהילה” לעגנון ויס, הלל 2013 אקדמות בית מורשה מאמר תהלה
הוי פגרי מתוק שלי : היבטים צמחוניים ביצירתו של עגנון טלשיר, רחל 2016-12-23 הארץ הארץ מאמר סיפור פשוט, עד הנה, האדונית והרוכל, מזל דגים
ש”י עגנון זמורה, ישראל 1966 בצרון בצרון מאמר
שרטוטים לדמותו של ש”י עגנון : במלאת 50 שנה ליצירתו זמורה, ישראל 1954-05-21 דבר דבר מאמר
‘בית שבעלי בתים באים לשם’ : עגנון על התאטרון הד, דוד 2014 מחקרי ירושלים בספרות עברית מחקרי ירושלים בספרות עברית מאמר אורח נטה ללון, בחנותו של מר לובלין
סוד לפנים מסוד: ראיון עם ש”י עגנון בשן, רפאל 1958-07-25 מעריב מעריב מאמר ,
עם עגנון בחוצות ירושלים בריינין, ראובן 1927-06-17 הצפירה הצפירה מאמר ,
ש”י עגנון ארנסט, שמעון 1931-11-04 דואר היום דואר היום מאמר
הבטתי במחזורי וראיתי שאותיות הקול היוצא מבין בדי עצי החיים נחקקות והולכות במחזורי אליאור, רחל 2010-05-18 הארץ הארץ מאמר הסימן
פרשנות לחמישה מסיפורי ש”י עגנון ויס, הלל 1974 פרשנות לחמישה מסיפורי ש"י עגנון עקד ספר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, המטפחת, תהלה, והיה העקוב למישור, הרב טורי זהב ושני הסבלים שהיו בביטשאטש
ש”י עגנון : ליובל השבעים אונגרפלד, משה 1958-08-01 חרות חרות מאמר
מ”טליתמן” ו”תפילינסקי” לטלית ותפילין : על פרשה אחת ב”תמול שלשום” באר, חיים 2007 מנחה למנחם : קובץ אמרים לכבוד הרב מנחם הכהן הקיבוץ המאוחד פרק בספר תמול שלשום
עגנון המכוסה מן העין שטרן, דינה 2000 עגנון המכוסה מן העין ראובן מס ספר האדונית והרוכל, גבעת החול, עגונות
שמואל יוסף עגנון: ביבליוגרפיה, תש”ל–תשנ”ח ירון, חיים יהודה 2000 קובץ עגנון ב מאגנס מאמר
ש”י עגנון בעתונות העברית באמריקה מלאכי, אליעזר רפאל 1967 בצרון בצרון מאמר
The Metaphysics of Agnon’s Political Satire Saks, Jeffrey 2015 "The Orange Peel and Other Satires" Toby Press מאמר בנערינו ובזקנינו, פתיחה לקדיש — הרוגי א”י, קליפת תפוח זהב, החוטפים, על המסים, שלום עולמים, פתיחה לספר המדינה
Agnon’s Roman à Clef of Going Home Again Saks, Jeffrey 2014 A Guest for the Night Toby Press מאמר אורח נטה ללון
Preface to “Two Tales” Saks, Jeffrey 2014 Two Tales Toby Press מאמר עידו ועינם, שבועת אמונים
Agnon Agonistes Saks, Jeffrey 2014 A Simple Story Toby Press מאמר סיפור פשוט
משולש אהבה–שנאה בדרך לנובל ציפר, בני 2017-01-18 הארץ הארץ מאמר , ,
כך כפה מו”ל “הארץ” את רוח העיירה על עורכיו ועל הברנז’ה ציפר, בני 2017-01-18 הארץ הארץ מאמר
Agnon & Hebrew: The Sense of Smell Saks, Jeffrey 2015 YouTube בית עגנון הרצאה חוש הריח
“Twofold” and Agnon’s Yom Kippur Saks, Jeffrey 2013 YouTube בית עגנון הרצאה פי שנים, ספר המעשים
Introduction to “A Simple Story” Saks, Jeffrey 2014 YouTube בית עגנון הרצאה סיפור פשוט
Introduction to “Only Yesterday” Saks, Jeffrey 2014 בית עגנון הרצאה תמול שלשום
חלומות הגיבורים הגברים ב”פנים אחרות” וב”רופא וגרושתו” שרוני, בועז 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר הרופא וגרושתו
“זה שאנו מסיחים דעתנו ממנו”: על ‘טלית אחרת’ של עגנון נצר, רות 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר טלית אחרת, טלית אחרת
מכבשונה של מסה: זכרונות ש”י עגנון על י”ח ברנר בקריאתם של חיים באר ואניטה שפירא כהן, דורון ב. 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר
מעשה השור: עגנון על הטרוטופיה ושמה ‘אבי השור’ גולצ'ין, משה 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר אבי השור
“החזנים” הבלתי–ממומשים: הרטוריקה הקהילתית של ש”י עגנון כצמן, רומן 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר החזנים
החזנית העצובה מרים דבורה וחזנים אחרים בסיפורי עגנון: “החזנים”, “לפי הצער השכר” ארבל, מיכל 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר החזנים, לפי הצער השכר
Reading HaHazanim Mintz, Alan 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר החזנים, עיר ומלואה
הגועל מהממשי והייאוש מהייצוגי. ‘מזל דגים’ לש”י עגנון ומהדורת יוסל ברגנר ליפסקר, אבידב 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר מזל דגים
דימוי סיפורי וחזותי של השגחה אלוהית. ספר יונה והמדרשים עליו ומהדורת יעקב שטיינהרדט ופרנצסקה ברוך ליפסקר, אבידב 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר מזל דגים
הסיפור “במצולות” כפרדיגמה ליחסי יהודים פולנים בן-דב, ניצה 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר במצולות
משיח נולד לנו שנהר, עליזה 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר מעשה רבי גדיאל התינוק
עשרת השבטים, בני משה ובני רכב מאז ועד היום: בין אוטופיה לדיסטופיה ביצירת עגנון ויס, הלל 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר קורות ביתנו, אורח נטה ללון, תהלה
ארכיטיפ האותיות וייצוגו בכתבי עגנון איזיקיאל, שרית 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר , הכנסת כלה
“אני קטן ושר לילדים קטנים”: על ספר האותיות מאת ש”י עגנון אדרת, נחמה בן 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-איךן מאמר ספר האותיות
“מי יספר לנו סיפור טוב?” חסד, חסידה, חסיד בסיפור “כפורים” מאת עגנון ברנהיים, נורית ברנע 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר כפורים
להבין את כל הדמויות בבת אחת: גישת המערכת האנושית לטקסטים של עגנון שינבוים, תמר 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר לילות
בין אוהלי שם ליפייפותו של יפת פנים חדשות בסיפורו של עגנון “שבועת אמונים” שמיר, זיוה 2011 ע:ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר שבועת אמונים
לא על האדם לבדו: עיון אקולוגי בסיפור “מזל דגים” מאת ש”י עגנון מישייקר, דן 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר מזל דגים
היבטיים ניטשיאניים והיידגריאניים ביצירת עגנון חג'בי, יניב 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר עד הנה
הלומדים בַּצִּינה: עוד על “שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו” ליפסקר, אבידב 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
על סיפור עגנוני אחד שנשכח – “הפדיון” בן-ארי, נילי 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר
מה נשתנתה מהדורת עגנון החדשה (תשנ”ח) מקודמתה (תשי”ג) מירקין, ראובן 2011 ע"ג 1 אוניבסיטת בר-אילן מאמר
מקורו וגלגוליו של הכלב תובל (“תמול שלשום”) שמשוני, ארנון 2016-12-07 YouTube האקדמיה ללשון העברית הרצאה תמול שלשום
אכלתי דגים מתוקים בסיפורי עגנון: עגנון מזווית אישית סבתו, חיים 2016-12-07 YouTube האקדמיה ללשון העברית הרצאה ,
מעשייה היתולית ונשכחת של עגנון לפורים סאקס, יוסף 2013-02-22 הארץ הארץ מאמר
לוּ הייתי רוטשילד: ספרות, הומור ודמגוגיה סאקס, יוסף 2016-09-23 עונג שבת עונג שבת מאמר מזלו של רוטשילד או שני הגבירים, מזלו של רוטשילד או שני הגבירים
כך התגלה זה עתה סיפור לא מוכר של עגנון שמידמן, עטרה סנובל ואבי 2016-04-28 הארץ הארץ מאמר איברי המשיח
אליהו אלישע וסיפור חדש לעגנון שמידמן, עטרה סנובל ואבי 2016-08-10 מכללת הרצוג הרצאה איברי המשיח
Agnon’s “In the Heart of the Seas” Saks, Jeffrey 2011 YouTube בית עגנון הרצאה בלבב ימים
הכותל בכתבי עגנון הירשפלד, אריאל 2015-10-28 YouTube מכון ון ליר הרצאה תמול שלשום
עגנון לאחר השואה לאור, דן 2010 YouTube אוניברסיטת תל-אביב הרצאה הסימן
שלוש אחיות לש”י עגנון הירשפלד, אריאל 2009 YouTube אוניברסיטה העברית הרצאה שלש אחיות
Hebrew’s Nobel Prize Saks, Jeffrey 2016-12-09 Tablet Magazine Tablet Magazine מאמר עד עולם, nothing chosen,
על מקורותיו של ספר המעשים לש”י עגנון: עיון בסיפור “השיר אשר הושר” מרק, צבי 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר השיר אשר הושר, ספר המעשים, ספר המעשים
כיוונים חדשים בחקר עגנון גוברין, נורית 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר
האומנם עומדת לשון חז”ל ביסוד סגנונו של ש”י עגנון? שמידמן, אבי 2016-12-09 הרצאה ,
מקורותיו של ‘מעשה רבי גדיאל התינוק’ בספרת הקבלה שלום, גרשם 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר מעשה רבי גדיאל התינוק
החכם הירושלמי טוכנר, משולם 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר הכנסת כלה
למבנה של ‘הכנסת כלה’ ורסס, שמואל 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר הכנסת כלה
על ‘אורח נטה ללון’ הלקין, שמעון 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר אורח נטה ללון
שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו — מקורות ופירוש אורבך, אפרים א. 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
Israel’s Founding Novelist Kirsch, Adam 2016-11-21 The New Yorker The New Yorker מאמר עגונות, תמול שלשום, האיש לבוש הבדים, הסימן
שירת העם: על “שבועת אמונים” ו”בלבב ימים” ארבל, מיכל 2016 אות - כתב עת לספרות ולתיאוריה (גליון 6) אוניברסיטת תל אביב מאמר שבועת אמונים, בלבב ימים
הרוצחים: “ביער ובעיר” ו”האדונית והרוכל” לש”י עגנון ארבל, מיכל 2013 אות - כתב עת לספרת ולתיאוריה אוניברסיטת תל אביב מאמר ביער ובעיר, האדונית והרוכל
הנידח — עגנון ונז’אנר הטרגי הירשפלד, אריאל 2015-06-16 בית עגנון הרצאה הנדח
ש”י עגנון או גרהם גרין — הצצה לתוך ארכיון וועדת הנובל לאור, דן 2017-01-13 הארץ - תרבות וספרות הארץ מאמר , ,
היסוד המקראי הסמוי בלשונו של עגנון ברויאר, יוחנן 2009 מחקרי ירושלים בספרות עברית, כג (תש"ע) האוניברסיטה העברית בירושלים מאמר
צעיף שקוף של מוסר: צמחונות בסיפורי עגנון טלשיר, רחל 2016-12-21 הארץ הארץ, מגזין מאמר האדונית והרוכל, סיפור פשוט, מזל דגים,
מה צופן המכתב המהופך של עגנון לביאליק אבנרי, שמואל 2013-09-17 בלוג NRG בלוג NRG מאמר
למקורות יצירתו של עגנון — חלק א בוסאק, מאיר 2003-07-03 דעת דעת מאמר הכנסת כלה, תהלה, בדמי ימיה
Agnon’s Modernity: Death and Modernism in S.Y. Agnon’s A Guest for the Night Cohen, Uri 2006 Johns Hopkins Univ. Press מאמר אורח נטה ללון
עוד פנינה של ש”י עגנון גלעדי, דוד 1950-12-15 מעריב מעריב הרצאה בין שתי ערים
האם עגנון קרא את פרוסט מירון, דן 2012-10-04 הארץ הארץ מאמר אורח נטה ללון
עגנון: אורח נטה ללון — שוב לפני זקן בלה שמיר, זיוה 2014-09-23 אימגו אימגו מאמר אורח נטה ללון
היכן הייתה חנותו של מר לובלין? אסף, דוד 2014-07-11 עונג שבת עונג שבת מאמר בחנותו של מר לובלין
המפתח להבנת “בחנותו של מר לובלין” מאת עגנון באר, חיים 2016-08-12 הארץ הארץ מאמר בחנותו של מר לובלין
Agnon’s Rooster ex Machina and the Miracle of Faith Saks, Jeffrey 2015 The Bridal Canopy Toby Press פרק בספר הכנסת כלה
S.Y. Agnon’s Shaking Bridge and the Theology of Culture Saks, Jeffrey 2013 Yeshiva University Press מאמר אורח נטה ללון, הנרות
A Portrait of Two Artists at the Crossroads: Between Rav Kook and S.Y. Agnon Saks, Jeffrey 2016-09-01 Tradition Tradition מאמר אורח נטה ללון, הטבעת מעשה שאין לו סוף, תמול שלשום
“באור הדמדומים” — עגנון וצלליו בן-דב, ניצה 2017-01-06 והיא תהילתך הוצאת שוקן פרק בספר בדמי ימיה, המכתב
אמונתו של עגנון ליבוביץ, ישעיהו 1994-03-22 leibowitz.co.il מאמר ,
מעד הנה ועד היום לאור, יצחק 2007-12-04 הארץ הארץ, ספרים מאמר אחוזת קבר

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

×
×
×