כל כתבי ש"י עגנון | מעצמי אל עצמי

מסות ביוגרפיות, פרקים אוטוביוגרפיים ומאמרים בענייני לשון וסגנון

 

מאות הדמויות המאכלסות את יצירותיו של עגנון הן מעין תמונה חיה של החברה היהודית במזרח אירופה ובארץ־ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים.
חיוניותן מעידה על מעורבותו של עגנון בין בני דורו, שרבים מהם הפכו לגיבורי יצירתו האפית.
עגנון מעלה את דמויותיהם של אישים מן העלייה השנייה: י”ח ברנר, ברל כצנלסון, א”י ברוור ואחרים. נאספו כאן גם מסות ביוגרפיות על מרטין בובר, גרשם שלום, זלמן שוקן ועל הרבנים הגדולים שעגנון היה מיודד עמם.
כן כלולים בספר פרקים אוטוביוגרפיים – סיפור עלייתו ארצה, ימיו במינכן אחרי מלחמת העולם הראשונה, ימי פרעות תרפ”ט והנאום הגדול שנשא בטקס הענקת פרס נובל – ובצדם מאמרים בענייני לשון וסגנון.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1976, 2000

אודות הספר

אמונתו של עגנון מאת: ישעיהו ליבוביץ, 1994

תוכן

 • אברהם יעקב ברור
 • אגרופה של רשעה
 • אזהרה “נגד הטרור”
 • ארבעה מלכים (מספורי החסידים)
 • ביאליק כתב יד
 • בשעה אחת

  “נולדתי בשנת תרמ”ח
  אברי שס”ה גידי רמ”ח
  יודע דף גמרא ופרק תנ”ך
  ובמותי אמרו אך:
  נפטר בשנת כך וכך”

  “פעם ראשונה אדם לומד ומבין, פעם שניה לומד ותוהה משטה הייתי בי שדמיתי שאני מבין, הרי איני מבין ולא כלום. פעם שלישית מבין ואינו מבין, פעם רביעית מבין את שלא הבין ואינו מבין את שהבין, וכן על דרך זה פעם אחר פעם. ואם יגע הרבה וחזר הרבה עד ששוכח כמה פעמים חזר ויש לו סיוע מן השמים הרי הוא מתחיל להבין. וזו תחילת חָכְמָה.”

 • האש והמים
 • חכמת נשים (ליובלה של שושנה פרסיץ)
 • חמדת — סיפור (אוטוביוגרפי)
 • יוסף חיים ברנר בחייו ובמותו
 • ישנות גם חדשות
 • כנגד המייסדים
 • לאמיתו של לשון
 • לשון עברי כתב יד
 • לשם ולתהילה, על שאול ליברמן
 • לשם ר’ בנימין
 • מדרש זוטא
 • מורה וחכם
 • מעשה הספר הקדמה לאתם ראיתם
 • מעשה הספר, הקדמה לימים הנוראים
 • מקצה משהו על שלמה שוקן
 • מקצת משהו על ש’ בן ציון
 • משמני הארץ, לחנוך ילון
 • סיפור מעשה, למלאות לבובר שמונים וחמש
 • על ברל
 • על השינה
 • עם הספר — הקדמה לספריהם של צדיקים
 • ערך הערך
 • פתיחה, על הרב א”י הכהן קוק זצ”ל
 • קורקבן שנמצאה בו מחט
 • שאלו שלום ירושלים
meazmi-el-azmi
×
×
×