מתוך קטסטרופה היסטרית

ערב קווירי על עגנון בשילוב מופעי דראג

יום ב'
י"ט בכסלו תשע"ז
19.12.2016
בהשתתפות

פרופ׳ איריס רחמימוב
קובי עובדיה
ד״ר עמרי בן יהודה
ד״ר אורית מיטל

שלושה מפגשי לילה – מעצמי אל עצמי – זוגיות וזהות בעקבות סיפורי עגנון

This doesn't seem to be a valid youtube video id: https://www.youtube.com/watch?v=irhpdCRZrys
מתוך קטסטרופה היסטרית
×
×
×