פותחים שבוע עם ש”י עגנון

2 קורסים מרתקים ביום א’

יום א'
ט' בחשון תשע"ח
29.10.2017
9:30

65 ש”ח למפגש

58 ש”ח למפגש בהרשמה מראש לכל הקורס

52 ש”ח ותיקים

עם

ד"ר מיכל שיר-אל

שעה 9:30 – סיפורי התלמוד ברוח עגנון: מסע ספרותי בעקבות חכמים ונשותיהם ברוח הלימוד העגנוני המבקש אחר המורכבות האנושית

שעה 11:00 – בעקבות “שירה” של עגנון: ארועים, דמויות, רעיונות ומאבקים בארץ ישראל

פותחים שבוע עם ש"י עגנון
×
×
×