פסח בבית עגנון

“המעשים של עגנון”

יום ד'
ט"ז בניסן תשע"ז
12.4.2017
-
יום ה'
י"ז בניסן תשע"ז
13.4.2017

10 ש”ח לאדם

בית עגנון

סיור מומחז לכל המשפחה בעקבות גיבור “ספר המעשים” של עגנון, המחליט לצאת בערב פסח מביתו בחיפוש אחר אביו ואחר החירות.

פסח בבית עגנון
×
×
×