פתרון חלומות

בספרות חז”ל וביצירת עגנון

יום ה'
ח' באייר תשע"ז
4.5.2017

8 מפגשים
עלות למפגש    15 ₪

בהשתתפות

ד"ר חיים וייס

בית עגנון
פתרון חלומות
×
×
×