אירועים | בקרוב

יום ג'כ"ו בסיון תשע"ז20.6.201719:00

“במצולות” ועלילות דם

בית עגנון
עם 

פרופ' הלל וייס

על כ' בסיון ומקומו ביצירת עגנון...
להרשמה | למידע נוסף
×
×
×