אירועים | בקרוב

יום ג'ז' באלול תשע"ז29.8.201719:00

עגונות - מאז ועד היום

בית עגנון
עם 

עו"ד וטו"ר מוריה דיין

ערב קיץ בביתו וגינתו של הסופר שקשר את שמו בעגינות 19:00...
להרשמה | למידע נוסף
×
×
×