האתנוגרפיות המקראיות של עגנון: ‘עידו ועינם’ והחיפוש אחר השיר האולטימטיבי

2013
מרקמים: תרבות, ספרות, פולקלור, לגלית חזן-רוקם (תשע"ג), עמ' 551–569
הוצאת מאגנס
מאמר
×
×
×