מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
עגנון — מקור היסטורי ברור, א.י. 1936-10-10 דבר מאמר הכנסת כלה
מסובין סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-04-18 YouTube בית עגנון הרצאה הכנסת כלה
The BEST: The Bridal Canopy סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-03-17 Tradition מאמר הכנסת כלה
הכנסת כלה — סיפור יראים או פארודיה? פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1987 שחוק סמוי רשפים פרק בספר הכנסת כלה
בלי צער הריון רוזנצוויג, ישראל 1955 אורלוגין 11 מאמר עד הנה, הכנסת כלה
על סיפורים וספרים ב”הכנסת כלה” זיו-אב, יפה 1970 גזית 27:1-4 (אפריל-יולי 1970) מאמר הכנסת כלה
משהו לפתגמי עגנון זיידמן, י"א 1958 לשוננו לעם 9:4 מאמר הכנסת כלה
שתי כלות עבריות של קיחוטה לנדאו, לואיס 2002 סרוונטס והיהודים אוניברסיטת בן-גוריון פרק בספר הכנסת כלה
“הכנסת כלה” מחווה יהודית ל”דון קיחוטה” הירשפלד, אריאל 2021 הרצאה הכנסת כלה
הסתכלות ברבנכר מירון, דן/Miron, Dan 1996 הקיבוץ המאוחד ספר הכנסת כלה
הכנסת כלה: מפנה בתפיסת הסיפור החברתי העברי קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר הכנסת כלה
דברים בשם אומרם בהכנסת כלה ורסס, שמואל 2000 ש"י עגנון כפשוטו פרק בספר הכנסת כלה
על המבנה של הכנסת כלה ורסס, שמואל 2000 ש"י עגנון כפשוטו פרק בספר הכנסת כלה
אחדות ופיצול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1989 פנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון הקיבוץ המאוחד פרק בספר הכנסת כלה
המאמין הגדול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1978 ש"י עגנון - מחקרים ותעודות פרק בספר הכנסת כלה
כתבי עגנון יערי, אברהם 1931 מאזנים מאמר הכנסת כלה
הקישוטיות בראיית העולם של עגנון בהכנסת כלה רוזנשן, ננסי 1985 דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות מאמר הכנסת כלה
שוטים, משוטטים ודון קישוטים מאק, חננאל 2005 מסכת מאמר הכנסת כלה
The Art of Agnon Annotation הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 2021 Agnon's Tales of the Land of Israel Pickwick פרק בספר הכנסת כלה, תמול שלשום
עקבות הסנדלר הירושלמי במזרח אירופה חזן־רוקם, גלית 2019 עם ועולם שזר פרק בספר בלבב ימים, הכנסת כלה, עד הנה
פילוסופיה ואירוניה ב’הכנסת כלה’ דן, יוסף 1975 מולד מאמר הכנסת כלה
Rebellious Daughters and the Literary Imagination מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2020 The Rebellion of the Daughters Princeton פרק בספר תהלה, הכנסת כלה
על הכנסת כלה טוכנר, משולם 1968 פשר עגנון מסדה פרק בספר הכנסת כלה
לשנה הבאה בירושלים גוברין, נורית 2002 קריאת הדורות גוונים פרק בספר הכנסת כלה
רבי יודיל גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1932-04-08 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
מנורת המאור גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1933-08-18 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
Two Kinds of Belief: A Comparative Study of Two Jewish Literary Characters Roshwald, Miriam 1975 The International Fiction Review מאמר הכנסת כלה
Analysis of Shmuel Yosef Agnon’s Novels Mambrol, Nasrullah 2019-04-15 Literary Theory and Criticism Literary Theory and Criticism מאמר הכנסת כלה, אורח נטה ללון, בלבב ימים
The Fiction of S.Y. Agnón Wilson, Edmund 1956 Red, Black, Blond and Olive W.H. ALLEN פרק בספר הכנסת כלה, חמדת — סיפור (אוטוביוגרפי)
קבלה, פילוסופיה ואירוניה בפיסיקה של עגנון דן, יוסף 1975 הנכרי והמנדרין מסדה פרק בספר הכנסת כלה
הצדיק מפידהוריץ: עיון ב”מעשה כשפים” ב”הכנסת כלה” לעגנון דן, יוסף 1975 הנכרי והמנדרין מסדה פרק בספר הכנסת כלה
שבחי מהרי”ש: עיון ב”מחמת המציק” וה”הנסתרות והנגלות” ב”הכנסת כלה” דן, יוסף 1975 הנכרי והמנדרין מסדה פרק בספר הכנסת כלה
ש”י עגנון ומקורותיו החסידיים נגאל, גדליה 1983 ש"י עגנון ומקרורותיו החסידיים מכון קורצווייל ספר בלבב ימים, הנדח, והיה העקוב למישור, הכנסת כלה
במסע אל הפנים האפלות [ביקורת] בלאוט, אברהם 1997-07-01 מאזנים 71:9 אגודת הסופרים מאמר הכנסת כלה
הבעיה המרכזית ביצירת עגנון קרויאנקר, גוסטב 1938 מאזנים 7:5 אגודת הסופרים מאמר גבעת החול, בלבב ימים, הכנסת כלה, הכנסת כלה
הכנסת כלה — יצירתו החדשה של עגנון בנשלום, בנציון 1933 מאזנים 4:23 אגודת הסופרים מאמר הכנסת כלה
על אמנותו של עגנון ואמונתו צייטלין, אהרן 1963-08-01 מאזנים 40:3 אגודת הסופרים מאמר אורח נטה ללון, הכנסת כלה
The Word and the World Leviant, Curt 1967-04-22 The Saturday Review The Saturday Review מאמר הכנסת כלה
An Archaic Novel Kallan, Arthur 1937-04-20 The New Masses The New Masses מאמר הכנסת כלה
הצדיק מפידהוריץ: עיון ב”מעשה כשפים” בהכנסת כלה דן, יוסף 1974-08-01 מאזנים 39:3-4 אגודת הסופרים מאמר הכנסת כלה
King of Austria — King of Jerusalem בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2010 Europa Orientalis Europa Orientalis פרק בספר הכנסת כלה
מסעו של ר’ יודל חסיד לאינדיבידואיזציה איזיקיאל, שרית 2012 ממעמקים - גליון 50 (דצמבר 2012) ממעמקים מאמר הכנסת כלה
דרכי שימוש במובאות מהמקורות ב”הכנסת כלה” לש”י עגנון עבאדי, עדינה/Abadi, Adina 1992 מחקרים בלשון מחקרים בלשון מאמר הכנסת כלה
שיבה וניכור בעולמו הספרותי ובעולמו המיתי של ש”י עגנון ברנדוין, חיים 2009 מגן בעדן עד עיר ומלואה כרמל פרק בספר הכנסת כלה, והיה העקוב למישור
פסחו של עגנון: זמן אימה וגאולה ויס, הלל/Weiss, Hillel 2006-04-12 מקור ראשון (12.4.2006) עמ' 16-17 מקור ראשון מאמר הכנסת כלה
הכנסת כלה מכס, מאיר 1932-04-08 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
הכנסת כלה בנשלום, בנציון 1932 מאזנים מאזנים מאמר הכנסת כלה
בקפלי סיפוריו פנואלי, שי 1938-08-26 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
The unreliable narrator in Agnon’s ancestral tales פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1983 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה,
Domesticating a foreign genre; Agnon’s transactions with the novel מירון, דן/Miron, Dan 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה, סיפור פשוט, אורח נטה ללון, תמול שלשום
Holtz’s annotated edition of Agnon’s “Hakhnasat kallah” בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה
היסוד הדתי בכתבי עגנון קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר הכנסת כלה,
ארכיטיפ האותיות וייצוגו בכתבי עגנון איזיקיאל, שרית 2011 ע"ג 1 אוניברסיטת בר-אילן מאמר הכנסת כלה
החכם הירושלמי טוכנר, משולם 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר הכנסת כלה
למבנה של ‘הכנסת כלה’ ורסס, שמואל 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר הכנסת כלה
למקורות יצירתו של עגנון בוסאק, מאיר 2003-07-03 דעת דעת מאמר הכנסת כלה, תהלה, בדמי ימיה
Agnon’s Rooster ex Machina and the Miracle of Faith סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2015 The Bridal Canopy Toby Press פרק בספר הכנסת כלה

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×