הילכו שניים יחדיו?

לאה גולדברג ודליה רביקוביץ הקול האחר עם ד”ר גדעון טיקוצקי

יום ב'
ה' בניסן תש"פ
30.3.2020
18:00

 

מחיר ההשתתפות בכל הסדרה: 900 ₪

השתתפות בהרצאה בודדת: 50 ₪

 

 

עם

 ד"ר גדעון טיקוצקי

בית שלום עליכם

מפגשים ומחלוקות בתרבות היהודית המודרנית
סדרה שנתית עם מיטב המרצים.
ימי שני בשעה 18:00
התכניה המלאה

הילכו שניים יחדיו?
×
×
×