הילכו שניים יחדיו?

יעקב אורלנד ונתן אלתרמן קשריהם של שני חברים שלא יצאו לדרך אל מקור ההולדת המשותף עם ד”ר רוחמה אלבג

יום ב'
כ' באדר תש"פ
16.3.2020
18:00

 

מחיר ההשתתפות בכל הסדרה: 900 ₪

השתתפות בהרצאה בודדת: 50 ₪

 

 

עם

ד"ר רוחמה אלבג

בית שלום עליכם

מפגשים ומחלוקות בתרבות היהודית המודרנית
סדרה שנתית עם מיטב המרצים.
ימי שני בשעה 18:00
התכניה המלאה

הילכו שניים יחדיו?
×
×
×