סיור עצמאי בבית עגנון

ניתן לסייר עצמאית בבית באמצעות מדריך קולי בשפות עברית ואנגלית


עלות כניסה

מבוגר: 20 ש״ח

גמלאי / סטודנט: 15 ש״חשעות פתיחה:
ימים א’, ב’, ד’, ה’ 9:00-16:00
יום ג’ 12:00-19:00


רח’ קלאוזנר 16 תלפיות, ירושלים


טל’ 02-6716498            פקס’ 02-6738285


 

@ברוך גיאן
@ברוך גיאן
×
×
×