מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
על הקשר בין תוכן ולשון אפק, עדנה/Aphek, Edna 1988 עלי-שיח מאמר עם כניסת היום,
ספרותנו קלוזנר, יוסף 1924 השילוח מאמר
עגנון: ימים נוראים פרוזדור נפשי מתקמטת קור, אבשלום 2022-08-28 באופן מילולי כאן הרצאה ימים נוראים
העמקה בלשון סיפורי עגנון פרנקל, יונה 1967 החינוך ג-ד מאמר והיה העקוב למישור, שבועת אמונים, המטפחת, סיפור נאה של סידור תפילתי, תהלה
שינויים בלשונו של עגנון בנוסחי “תמול שלשום” מנצור, יעקב 1967 החינוך ג-ד מאמר תמול שלשום
צביון לשון ב”אגדת הסופר” שפירא, זושא 1967 החינוך ג-ד מאמר אגדת הסופר
חילופי סגנון בכתיבתו של עגנון על פי “תמול שלשום” ברויאר, יוחנן 2009 מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה האקדמיה ללשון העברית פרק בספר תמול שלשום
עגנון, בר–אדון תימני וחנווני שנזדמנו למעשה אחד יעקב, דורון 2021 העברית סח,א מאמר
הפונקציה של המיליות בסגנונו של עגנון צוויק, יהודית 1979 עלי-שיח 7-8 (1979) מאמר
לניתוח סגנונו של הדו–שיח ב״כיסוי הדם״ לש״י עגנון קדרי, מנחם 1981 עיונים בבלשנות ובסמיוטיקה אוניברסיטת חיפה פרק בספר כיסוי הדם או בד בבד
על הסגנון המקראי ב”בדמי ימיה” לנדאו, רחל 1980 בלשנות עברית (16) מאמר בדמי ימיה
משהו לפתגמי עגנון זיידמן, י"א 1958 לשוננו לעם 9:4 מאמר הכנסת כלה
לשון סופר וספר סדן, דב 1958 לשוננו לעם מאמר ,
Ribah Curwin, David 2021-05-23 Balashon מאמר שבועת אמונים,
׳מה ראה׳ + משלים בלשונו של ש״י עגנון קדרי, מנחם 1995 מחקרים בלשון העברית : ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין אוניברסיטת ת"א פרק בספר ,
“בני, אל תשמע לשום אדם שרוצים לפתותך ללמוד דקדוק”: עגנון, הסיפור החסידי ומלכודת הדקדוק דלמצקי-פישלר, ברכה,פרוש, איריס/Parush, iris 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד מאמר ,
רישומי ריתמוס ותחביר מלשון המקורות הקלאסיים בספרות העברית החדשה מירקין, ראובן 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד מאמר ,
משוואת זהות ושלילתה דלמצקי-פישלר, ברכה 2016 העברית שפה חיה (כרך ז) הקיבוץ המאוחד מאמר ,
מי שאינו עולה לארץ ישראל משתכח ונשכח דלמצקי-פישלר, ברכה 2003 העברית שפה חיה (כרך ג) הקיבוץ המאוחד מאמר ,
עגנון, ילון וטור הלשון דלמצקי-פישלר, ברכה 2000 ספר רפאל ניר כרמל מאמר ,
בין יפעל ליפעל בלשונו של עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2001 לשוננו לעם מאמר ,
שם, כינויי קנין והלוואי הבלתי מיודע דלמצקי-פישלר, ברכה 2020 תלפיות שנתון המכללה מאמר ,
למה אין אמון בתרגיל? עגנון וילון וחידושי בן–יהודה דלמצקי-פישלר, ברכה 1996 לשוננו לעם מאמר ,
אדוני וידידי הרש”י עגנון, סלח נא להעזתי דלמצקי-פישלר, ברכה 2016 אקדם מאמר , ,
רצה זקננו לרצותו ברצי כסף ולא נתרצה דלמצקי-פישלר, ברכה 2011 מחקרים בלשון העברית ובספרותה מאמר ,
למדני דבר בדברי לשון דלמצקי-פישלר, ברכה 2010 אקדם מאמר ,
עגנון לשיטתו וילון לשיטתו: טפח וטפתה או טפה/טפת דלמצקי-פישלר, ברכה 2004 לשוננו מאמר ,
יודע הוא בסוד החזרה: ההישנות בלשונו של עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2004 מחקרים בלשון מאמר ,
תמורות במבחר המילים של עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2003 לשוננו מאמר ,
נוי סוכה: לשונות “אברהם ליבוש ובניו” לעגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 1987 מחקרים בלשון מאמר ,
שלילת הבינוני: ארכאיזם בלשונם של עגנון והזז דלמצקי-פישלר, ברכה 2001 מחקרי ירושלים בספרות מאמר ,
שיחות עם עגנון על חברה ולשון בר-אדון, אהרן 2020-11-01 "אקדם" גיליון 67, מרחשוון תשפ"א (נובמבר, 2020) האקדמיה ללשון העברית מאמר ,
לרוח המקרא סדן, דב 1959 על ש"י עגנון (מהדורה ראשונה) הקיבוץ המאוחד פרק בספר עם לבי
איך לכתוב ולתרגם עגנונית סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-06-08 YouTube בית עגנון הרצאה ,
הצירוף “אם לטוב אם למוטב” וסביביו בסיפורי עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2013 העברית שפה חיה מאמר
Mirror of Words: Language in Agnon and Borges Baumgarten, Murray 1979 Comparative Literature 31:4 (Autumn 1979) מאמר
הערות על לשונו של עגנון אגב קריאה ב”תמול שלשום” בירנבאום, גבריאל 2018 על יד יחיאל מאמר תמול שלשום,
מאוצר המילים של עגנון מירקין, ראובן 2005 אקדם 28 (פברואר 2005) האקדמיה ללשון העברית מאמר
Brenner and Agnon Between Languages Chaver, Yael 2012 Between Yiddish and Hebrew Amsterdam Yiddish Symposium פרק בספר גבעת החול
מערכות מלים: עיונים בסגנונו של ש”י עגנון אפק, עדנה/Aphek, Edna 1979 מערכות מלים: עיונים בסגנונו של ש"י עגנון דקל ספר
לשון סופר וספר סדן, דב 1958 לשוננו האקדמיה ללשון העברית מאמר
סגנון ומשמעות [ביקורת] 1989-06-01 מאזנים 63:4 אגודת הסופרים מאמר
עגנון וסגנון קרוא, ברוך 1970-03-01 מאזנים 30:4 אגודת הסופרים מאמר ,
פיסוק בזמנו שכביץ, בעז 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון מאמר
הנחות–יסוד לחקר לשונו של ש”י עגנון רבין, חיים 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר
וי”ו המהפך דה-פריס, בנימין 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון מאמר
בין ספרות מופת לדקדוק נורמטיבי גושן-גוטשטיין, משה 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון מאמר
למפרשי עגנון ברור, א.י. 1969-01-01 מאזנים 28:2 אגודת הסופרים מאמר ,
שיבוצים מקראיים בסיפור בדמי ימיה לש”י עגנון 2017-07-23 ימי עיון בתנ"ך תשע"ז מכללת הרצוג הרצאה בדמי ימיה
כוח הפיוט בפרט של תחביר: עיון ב”ואילו” של הניגוד בשמונת הכרכים קדרי, מנחם 1990 בלשנות עברית בלשנות עברית מאמר
Agnon & Hebrew: The Sense of Smell סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2015 YouTube בית עגנון הרצאה חוש הריח
אכלתי דגים מתוקים בסיפורי עגנון: עגנון מזווית אישית סבתו, חיים 2016-12-07 YouTube האקדמיה ללשון העברית הרצאה ,
האומנם עומדת לשון חז”ל ביסוד סגנונו של ש”י עגנון? שמידמן, אבי 2016-12-09 הרצאה ,
היסוד המקראי הסמוי בלשונו של עגנון ברויאר, יוחנן 2009 מחקרי ירושלים בספרות עברית, כג (תש"ע) האוניברסיטה העברית בירושלים מאמר

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×