פרס עגנון תשע”ז — יניב איצקוביץ’

הזוכה בפרס עגנון לשנת 2016 הוא יניב איצקוביץ’.

מנימוקי השופטים ד”ר דוד וינפלד, ד”ר שירה סתיו ובלהה בן-אליהו:
יניב איצקוביץ’ פרסם עד כה שלושה ספרים. “דופק”, “אדם וסופי” ו”תיקון אחר חצות”. בכל אחד מהם ברא עולם ספרותי מקורי, ייחודי, עשוי היטב, בעל תנופה עלילתית, המתפתח מספר לספר ומהלך בגדולות.
ב”תיקון אחר חצות” העמיד איצקוביץ’ דגם מקורי של רומן היסטורי המשחזר במבט מפוקח אבל אוהב שיש בו חידוש עולם שאבד – העולם היהודי באימפריה הרוסית בשלהי המאה ה-19. יחד עם הריאליזם ההיסטורי יש בעלילת הספר, בגיבוריו ובאופן התיאור וההתבוננות של הישות המספרת גם יסוד  פנטסטי. עוד מן הראוי לציין את התובנות השנונות שבספר, את ההומור השובה לב ובמיוחד את השילוב המוצלח – מפני שהוא נקרא בטבעיות – בין העברית הגמישה והחיה לבין המציאות וההווי של עולם רחוק ושכוח. לפנינו רומן שאי אפשר לטעות בייחודו.
טקס הענקת הפרס חתם את אירועי שנת היובל לנובל.

×
×
×