Article Library

article By date source publication kind refs
All Things Large and Small: The Children Featured in Stories for Children by S.Y. Agnon Zierler, Wendy 2024-04-12 YouTube HUC-JIR online_article מעשה העז, המטפחת, מעשה רבי גדיאל התינוק
At the Outset of the Day — Interpretation Leiter, Samuel 1970 Selected Stories of S.Y. Agnon Tarbuth article עם כניסת היום
Selected Stories — Introduction Leiter, Samuel 1970 Selected Stories of S.Y. Agnon Tarbuth article
War, Writing, Remembrance שטהל, נטע/Stahl, Neta,סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2024-03-17 YouTube בית עגנון online_article הסימן, עיר ומלואה
Belated Return: The Encounter of Modern Hebrew Poetry and the Classics טיקוצקי, גדעון/Ticotsky, Giddon 2023 Brill’s Companion to Classical Reception and Modern World Poetry Brill article
A Messianic and Mystic Excursion Rosenberg, Israel 1978 Shay Agnon's World of Mystery and Allegory Dorrance article עידו ועינם
Le Divorce du Medecin עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1977 Vingt et ue nouvelles Albin Michel article הרופא וגרושתו
The Dead Child בנד, אברהם/Band, Arnold 1968 Nostalgia and Nightmare chapter הילדה המתה
Sephardic Torah from the Holy Land Bouskila, Daniel 2024-02-21 Jewish Journal article אורח נטה ללון
Nelly Sachs and Shai Agnon: Joint Recipients of the Nobel Prize In Literature Singer, Saul Jay 2023-11-29 The Jewish Press article ,
A Kibbutz and Its Fullness שטהל, נטע/Stahl, Neta 2024-01-23 Jewish Review of Books article הסימן
The Secret of Our Army’s Endurance סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2024-01-22 Jewish Review of Books article גבעת החול
Joy, Sorrow, and Emotional Equilibrium in Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023 An Ode to Joy Palgrave Macmillan chapter תמול שלשום, תהלה
Where Is Sanctity to Be Found?: A Sceptical Approach to Jewish Tradition and Zionist Utopia in Agnon’s A Guest for the Night Lissa, Anna 2022 Maimonides Review of Philosophy and Religion article אורח נטה ללון
To S.Z. Schocken After the 1929 Riots עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1978 The Jerusalem Quarterly article ש”י עגנון — ש”ז שוקן
“Agnon’s Yamim nora’im: Then and Now” Diamond, James S. 2023 Building a City IUP chapter ימים נוראים
The Source and the Depth of Oblivion: Story and Folktale in Two Stories by Agnon הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2023 Building a City IUP chapter עגונות, שלש אחיות
New Faces: A Study of Sippur pashut באר, חיים/Be'er, Haim 2023 Building a City IUP chapter סיפור פשוט
Last Translations: Gershom Scholem’s Renditions of S.Y. Agnon’s Polish Tales Barzilai, Maya 2023 Building a City IUP chapter מעשה עזריאל משה שומר ספרים, בית הכנסת הגדול (אלו ואלו)
Divine Compassion From an Ironic Perspective: The Experience of the Shoah in Agnon’s “The Sign” בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2023 Building a City IUP chapter הסימן
Salvage Poetics: Agnon’s “Imaginary Real” in A Guest for the Night Jelen, Sheila 2023 Building a City IUP chapter אורח נטה ללון
The Heavenly City: A Historiographic Paradigm in the Scholastic Cartography of S.Y. Agnon ליפסקר, אבידב/Lipsker, Avidov 2023 Building a City IUP chapter עיר ומלואה, בחנותו של מר לובלין
Agnon on the Individual and the Community מינץ, אלן/Mintz, Alan 2023 Building a City IUP chapter בלבב ימים
Locus and Language: Hebrew Culture in Israel, 1890–1990 הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2003 Cultures of the Jews Schocken chapter תמול שלשום
The Arab Image in Hebrew Fiction Between World War I and World War II Kabakoff, Jacob 1977 Hebrew Studies article
The Invisible World of S.Y. Agnon Wilson, Edmund 1966 Commentary article
Alan Mintz and Lost Books 2023-11-09 YouTube online_article ספר שאבד
Point–Blank Prayer: On Haim Sabato’s “Adjusting Sights” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023 Tradition article
A tour at the historic house of Nobel Prize Laureate author S .Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023-08-07 i24NEWS i24NEWS online_article
O muro de lágrimas de Agnon e a dor de dente de Biálik אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2023-07-28 Arquivo Maaravi article תמול שלשום
From Place to Place in Search of a Place: Reading Agnon in Berlin Secunda, Shai 2023 Jewish Review of Books article עד הנה
S.Y. Agnon: Master of Many Voices Frieden, Ken 1989 Religion article
Agnon and Celestial Jerusalem דן, יוסף/Dan, Joseph 1979 Forum on the Jewish People, Zionism & Israe WZO article לפנים מן החומה
From ‘an Etrog’ to ‘One’s Etrog’: A Literary Analysis of S.Y. Agnon’s Story גרשוביץ, יהודית בר-יש"ע/Gershovitz, Yehudith Bar-Yesha 2023 The Citron Compendium Springer chapter אתרוג של אותו צדיק, האתרוג
REVIEW: Agnon’s Story כץ, שמואל/Katz, Stephen 2022 Journal of Modern Jewish Studies 21:4 article
Agnon and Bilaik: A Lifelong Friendship Beck, Mordechai 2023-04-10 The Jerusalem Report article
A Man of Israel Harris, Alex 2023-03-22 TARB article על ברל
S.Y. Agnon’s Days of Awe Sources Mencow, Billy 2023-03-13 בית עגנון אגף המחקר article ימים נוראים
A Man Touched By God Feldman, Emanuel 1967-04-22 Saturday Review article
S.J. Agnon’s Iddo W’eynam — A study of a myth about myth and its symbols Schachter-Shalomi, Zalman 1966 Ph.d Dissertation book עידו ועינם, לפנים מן החומה
A World in Words שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2022-12-01 Segula article
Between the National Poet and the Nobel Laureate סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023-01-25 YouTube בית עגנון online_article
Writing, Tradition, and Modernity in “Only for the Lord Alone” פרוש, איריס/Parush, iris 2022 The Sin of Writing Palgrave chapter בלתי לה’ לבדו
The Portrait of Agnon’s Stage Adaptor as a Literary Interpreter שמיר, זיוה 2022-06-25 zivashamir.com article הכנסת כלה, סיפור פשוט
Agnon’s Childhood מינץ, אלן/Mintz, Alan 2022 American Hebraist: Essays on Agnon and Modern Jewish Litertaure Penn State UP chapter המטפחת, ש”ס של בית זקני, ציפורי, סיפור נאה של סידור תפילתי
The Sage and the Scribe of Modern Israel Wisse, Ruth R. 2022-12-05 Mosaic Magazine article
Agnon & Flaubert: Hebraizing a French Master אלטר, אורי/Alter, Robert 2022-11-06 YouTube Northwestern University online_article סיפור פשוט
Sholem Aleichem, Agnon! Childhood Sukkot Stories סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-01-26 YouTube בית עגנון online_article המטפחת, האתרוג
S.Y. Agnon’s “The Kerchief” and Devora Baron’s “Trifles” Zierler, Wendy 2022-5-15 YouTube UC Santa Barbara online_article המטפחת
In the Heart of the Seas Wisse, Ruth R. 2022-09-20 The Stories Jews Tell Tikvah online_article בלבב ימים
Apology for S.D. Goitein: An Essay Wasserstrom, Steven M. 2007 A Faithful Sea Oneworld chapter
REVIEW: Shatterzone of Empire Brown, Kate 2022-09-02 TLS article , ,
Review: Agnon’s Tales of the Land of Israel Halevi-Wise, Yael 2022-08-29 H-Net H-Net article
Beggars of Love: Flaubert and Agnon Aberbach, David 2008 Journal of Modern Jewish Studies 7:2 article סיפור פשוט
Shai Agnon: Sparks of History סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-07-06 Sparks of History online_article
A City in Its Fullness Between Hebrew and English יהושע, א.ב./Yehoshua, A.B. 2016-07-13 בית עגנון בית עגנון article עיר ומלואה
Disappeared מינץ, אלן/Mintz, Alan 2017 Ancestral Tales Stanford UP chapter הנעלם
Agnon and Buber: The Story of a Friendship, or: The Rise and Fall of the Corpus Hasidicum לאור, דן/Laor, Dan 2002 Martin Buber: A Contemporary Perspective Israel Academy of Sciences and Humanities chapter סיפורי הבעש”ט
Notes on Hebrew Literature קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 2002 What Is Jewish Literature? Varda chapter עם כניסת היום
Agnon House Tour 2022-04-12 Israelisbeautiful.com Israel is Beautiful online_article
The Love Story of Esterke and Kazimierz, King of Poland—New Perspectives Cohen, Nathan 2015 European Journal of Jewish Studies (9) article הלב והעינים
Three Giants of Modern Jewish Literature at YIVO Kuznitz, Cecile E. 2022-03-09 In Geveb article
The Languages and Literatures of Jewish Experience Wisse, Ruth R.,סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-03-13 YouTube Agnon House online_article
Past and Present in Midrashic Literature Bregman, Marc 1978 Hebrew Annual Review: Volume 2 (1978) article בלבב ימים
Zebulun and Issachar as an Ethical Paradigm Breslauer, S. Daniel 1984 Hebrew Annual Review: Volume 8 (1984) article יששכר וזבלון
Barukh Kurzweil and Modern Hebrew Literature Diamond, James S. 1979 Hebrew Annual Review: Volume 3 (1979) article
Agnon’s Bayya’ar uba’ir: a Study of Archetypes and Individuation Shapiro, Rami M. 1980 Hebrew Annual Review: Volume 4 (1980) article ביער ובעיר
The Flight from Paradise: The Surrealistic Moment in Agnon’s “From Apartment to Apartment” ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1977 Hebrew Annual Review: Volume 1 (1977) article מדירה לדירה
One Ukranian City, Three Roads Diverged Bouskila, Daniel 2022-03-03 Jewish Journal article השותפים
Kinus: Ingathering of the Stories אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2000 Booking Passage Univ California Press chapter בלבב ימים
Lambs in Their Mother’s Pastures בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 1988 Hebrew Studies (29) article בדמי ימיה
The Ironic Gaze and Brother Jesus שטהל, נטע/Stahl, Neta 2013 Other and Brother Oxford chapter מעגלי צדק, נפלאות שמש בית המדרש, האדונית והרוכל
The Books of Fables Fisch, Harold 1975 S.Y. Agnon Ungar chapter ספר המעשים
Physicality and Creativity Through the Eyes of Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-02-21 Matan online_article מזל דגים
Introduction to “Great Jewish Short Stories” Bellow, Saul 1963 Great Jewish Short Stories Dell chapter
Physicality and Creativity Through the Eyes of Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-02-21 Matan online_article מזל דגים
Narrative and Providence in the Fiction of S.Y. Agnon שטהל, נטע/Stahl, Neta 2020 The Divine in Modern Hebrew Literature Routeledge chapter והיה העקוב למישור, אורח נטה ללון, בשעה אחת
Burnt Tefillin: When Agnon’s Fiction Became My Reality Bouskila, Daniel 2022-02-03 Jewish Journal article שני זוגות
Passion Spins the Plot: Agnon’s “Forevermore” Sokoloff, Naomi B. 1994 Tradition and Trauma Westview chapter עד עולם
Gershom Scholem on Agnon שלום, גרשם/Scholem, Gershom,מירון, דן/Miron, Dan 1982 Ariel article
Between Ethics and Aesthetics: “Ha–Malbush” and “Paths of Righteousness” כצמן, רומן/Katsman, Roman 2002 The Time of Cruel Miracles P. Lang chapter המלבוש, מעגלי צדק
Paytan and Paradox: An Analysis of Agnon’s “Lefi hasa’ar hasakhar” ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1978 HUCA (49) article לפי הצער השכר
The Sound of the Heavens Splitting Open Nash, Stanley 1988 Journal of Reform Judaism 35:1 article הסימן,
Between Holocaust and Homeland מינץ, אלן/Mintz, Alan 2001 Translating Israel Syracuse UP chapter הסימן,
Did Agnon Write About the Holocaust? לאור, דן/Laor, Dan 1992 Yad Vashem Studies (22) article הסימן,
Aspects of “Primary Holocaust” in the Works of S.Y. Agnon חג'בי, יניב/Hagbi, Yaniv 2010 Agnon and Germany BIU Press article הסימן, עד הנה,
The Jewish Genius of S.Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-01-13 YouTube Tikvah Fund online_article עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
Spinning Thread vs. Spinning Tales Bouskila, Daniel 2022-01-06 Jewish Journal article כנגד אותם שקובעים ישיבות של שחוק
The Runaway Daughters of Galicia מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2021-12-10 Tablet Magazine article תהלה
Agnon’s Tales of the Land of Israel [Review] Sokoloff, Naomi B. 2022 Hebrew Higher Education 24 NAPH article
The Influence of European Writers on the Hebrew Writer S.Y. Agnon Mark, Iehezkel 1974 Doctoral Dissertation Potchefstroom University book
The Long Arc of Jewish History סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-12-15 YouTube בית עגנון online_article מעשה המנורה
Notes on Agnon Amichai, Yehuda 1967-02-01 Midstream article ,
The Runaway Daughters of Galicia מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2021-12-10 Tablet Tablet article תהלה
S.Y. Agnon: Thoughts on a Great Israeli Writer Angel, Marc 2021-12-01 Conversations (38) article אורח נטה ללון, עיר ומלואה
A Tale of Two Menorahs Bouskila, Daniel 2021-12-01 Jewish Journal article שתי המנורות של חנוכה
Evolution and Development of S.Y. Agnon’s ‘Oreah nata lalun, 1938–1939 כץ, שמואל/Katz, Stephen 1987 Hebrew Annual Review 11 article אורח נטה ללון
“Like a Man in Exile From the Palace of His Father” Hoffman, Anne Golomb 1987 Hebrew Annual Review 11 article אורח נטה ללון, על אבן אחת
Relations Between Jews and Poles [Review] כץ, שמואל/Katz, Stephen 1997 Shofar 15:3 chapter
The Centrifugal Novel [Review] Cutter, William 2002 AJS Review 26:1 article אורח נטה ללון
The Centrifugal Novel [Review] Lesley, Arthur M. 2001 Hebrew Studies 42 article אורח נטה ללון
Cunning Innocence: On S.Y. Agnon’s Irony [Review] כץ, שמואל/Katz, Stephen 1987 Hebrew Studies 28 article
Between Exile and Return [Review] כץ, שמואל/Katz, Stephen 1994 AJS Review 19:1 article
S.Y. Agnon’s Art of Composition מזור, יאיר/Mazor, Yair 1986 Hebrew Annual Review (10) article בין שתי ערים, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
Sexual Symbols in “Another Face” חקק, לב/Hakak, Lev 1986 Hebrew Annual Review (10) article פנים אחרות​
La Maison de Shai Agnon 2021-11-05 Invitation au Voyage Arte France online_article
Always Already Gothic: S.Y. Agnon’s European Tales of Terror Grumberg, Karen 2019 Hebrew Gothic: History and the Poetics of Persecution Indiana University Press chapter מחולות מות או הנאהבים והנעימים
Midrash and Marginality: The “Agunot” of S.Y. Agnon and Devorah Baron Bernstein, Marc 2001 Hebrew Studies NAPH article עגונות
The Raven’s Message of Return: S.Y. Agnon and the Zionist Dream בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 1993 Studies in Zionism 14:1 article
Kafka and Agnon: Their Relationship to Judaism and Zionism שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2004 Kafka, Zionism, and Beyond Max Niemeyer Verlag chapter
The Brenner School and the Agnon School in Hebrew Litertaure ברתנאי, אורציון/Bartana, Ortsion 2004 Hebrew Studies article ,
From Agnon to Oz [Review] חקק, לב/Hakak, Lev 1997 Hebrew Studies article
The Hasidic Anecdote in Martin Buber and S.Y. Agnon Breslauer, S. Daniel 1978 Hebrew Studies NAPH article
S.Y. Agnon [Review of Fisch] Braun, William 1977 Tradition article
Agnon’s Story: A Psychoanalytical Biography [Review of A. Falk] Rodman, David 2019 Israel Affairs 25:6 article
S.Y. Agnon’s Art of Narrative מזור, יאיר/Mazor, Yair 1995 JQR article
Review of “Nostalgia and Nightmare” Nedeva, Joseph 1970 JQR article
Agnon on the German Home Front in “In Mr Lublin’s Store”: Hebrew Fiction of the First World War Abramson, Glenda 2018 Beyond Inclusion and Exclusion Berghahn chapter בחנותו של מר לובלין
Agnon’s Etrog סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-09-19 YouTube National Library of Israel online_article אתרוג של אותו צדיק, האתרוג
The Art of Agnon Annotation הולץ, אברהם/Holtz, Avraham,סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021 Agnon's Tales of the Land of Israel Pickwick chapter הכנסת כלה, תמול שלשום
“Always I Regarded Myself As One Who Was Born in Jerusalem” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021 Agnon's Tales of the Land of Israel Pickwick chapter עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
The Dog’s Passion: Tmol Shilshom’s Scripture of Violence בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2021 Shofar article תמול שלשום
Agnon’s Tales of the Land of Israel 2021-08-20 Pickwick article
Yosef Haim Brenner in Life and Death סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-07-19 TARB TARB article יוסף חיים ברנר בחייו ובמותו
Kafka’s Father, Agnon’s Mother, Bellow’s Cousins אלטר, אורי/Alter, Robert 1986 Commentary (February 1986) article סיפור פשוט, עידו ועינם, שבועת אמונים
Ribah Curwin, David 2021-05-23 Balashon article שבועת אמונים,
Deceptive Revelation: The Parable in Kafka, Agnon and Borges Brodzki, Bella P. 1980 Ph.d Dissertation Brown University book
Challenging Contemporary History in Agnon’s “Only Yesterday” Hollander, Phillip 2020 Israel Studies article תמול שלשום
The Conspicuous Absence of the Jewish Bookshelf באר, חיים/Be'er, Haim 2016 In Mr. Lublin's Store Toby Press article בחנותו של מר לובלין
Agnon’s Believer Who Does Not Know What to Believe In Abramson, Glenda 2016 In Mr. Lublin's Store Toby Press article בחנותו של מר לובלין
The Holy Letters Had Never Joined into Any Name as Mine חג'בי, יניב/Hagbi, Yaniv 2020 Autobiografia Ebraici Ledizioni chapter עד הנה, עגונות
Textual Transmission as Textual Participation חג'בי, יניב/Hagbi, Yaniv 2020 Textual Transmission in Contemporary Jewish Cultures Oxford University Press chapter לפי הצער השכר, ימים נוראים, עד הנה, תהלה
Elazar berabbi Qillir: A Late Antique Poet and his Cultural Legacy Münz-Manor, Ophir 2019 The Poet and the World De Gruyter chapter איברי המשיח
On Agnonizing in English נמדר, רובי/Namdar, Ruby 2017 Jewish Review of Books article
Agnon Acumen Wiseman, Laura 2016 Hebrew Studies article
The Great Genius of Jewish Litertaure אלטר, אורי/Alter, Robert 2017-04-06 New York Review of Books article
The Genius of S.Y. Agnon אלטר, אורי/Alter, Robert 1961 Commentary article
Stepchildren of the Shtetl Meir, Natan M. 2020 Stepchildren of the Shtetl Stanford University Press chapter עובדיה בעל מום
Where’s Shai Agnon 2007-10-11 SeforimBlog article ימים נוראים
What S.Y. Agnon Taught Gershom Scholem About Jewish History Green, Kenneth Hart 2012 Encountering the Medieval in Modern Jewish Thought Brill chapter
Pisarz swojego języka Engelking, Wojciech 2021-01-18 Newseek Newsweek article שבועת אמונים
Agnon’s Frogs סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-01-11 The Plagues Project 929 online_article הצפרדעים
The Author, His Code, and His Reader: The Kafka–Agnon Polarities בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS chapter
A Jewish Existentialist Hero: Agnon’s “A Whole Loaf ” בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS chapter פת שלימה
The Evolving Masks of S.J. Agnon בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS chapter
Agnon Encounters Freud בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS chapter ,
S.Y. Agnon as an Interpreter of the Talmud Katz, Menachem 2019 BAJS article אתרוג של אותו צדיק
You Can’t Go Home Again Rosen, Jonathan 2000-09-24 New York Times New York Times article תמול שלשום
Days of Awe Altmann, Alexander 1949 Chayenu (Rosh Hashanah 1949) article ימים נוראים
Rebellious Daughters and the Literary Imagination מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2020 The Rebellion of the Daughters Princeton chapter תהלה, הכנסת כלה
Wherefrom Did Gediton Enter Gumlidata? פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1985 Modern Language Studies 15:4 (Autumn 1985) article עד עולם
Introduction to Forevermore אלטר, אורי/Alter, Robert 1975 Modern Hebrew Litertaure Behrman House article עד עולם
Max and Mirra, Edo and Enam Weingrad, Michael 2014-08-25 Investigations and Fantasies article עידו ועינם
Israel as Redemption in “A Guest for the Night” Goodman, Zilla 1988 The Holy Land in History and Thought Brill chapter אורח נטה ללון
The Akedah in the Work of S.Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-09-07 The Akedah Project JewsihLIVE online_article תמול שלשום
How Simple is a Simple Story? Halkin, Hillel 2014 A Simple Story Toby Press chapter סיפור פשוט
Halachah and Aggadah as a Cultural–Poetic Code כגן, צפורה/Kagan, Zipora 2001 Trumah 10 (2001) article אורח נטה ללון
A Guest for the Night: Epitaph on the Perished Hopes of the Haskalah Wegner, Judith Romney 1994 Tradition and Trauma Westview chapter אורח נטה ללון
The Lost Key Fisch, Harold 1975 F Ungar chapter אורח נטה ללון
A Regrettable Guest Halkin, Hillel 1968 Midstream (June/July 1968) article אורח נטה ללון
The Guest as Hirshl: The Self–Referentiality of Agnon’s Fiction כץ, שמואל/Katz, Stephen 1999 The Centrifugal Novel Fairleigh Dickinson chapter אורח נטה ללון, סיפור פשוט
Agnon’s Forest: The Case of Ore’ah Nata Lalun ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1983 Hebrew Annual Review 8 (1983) article אורח נטה ללון
Between ‘The House of Study’ and the Kaffeehaus: The Central European Café as a Site for Hebrew and Yiddish Modernism Pinsker, Shachar 2013 THE VIENNESE CAFÉ AND FIN-DE-SIÈCLE CULTURE Berghahn chapter תמול שלשום
Conceptions of Time and History in Modern Hebrew and Yiddish Train Stories שטהל, נטע/Stahl, Neta 2014 Comparative Literature article בדרך, האבטובוס האחרון, בקרונו של רכבת
The Day Before Yesterday Fisch, Harold 1998 Macmillan chapter תמול שלשום
Pilgrim’s Progress Kirsch, Adam 2011-09-27 Tablet article תמול שלשום
Fiction, Fable, and the Face of a Generation Fleck, Jeffrey 1983 Hebrew Annual Review 7 article תמול שלשום
Jaffa vs. Jerusalem ערפלי, בועז/Arpely, Boaz 1999 Jewish Studies at the Turn of the 20th Century, vol. 2 Brill article תמול שלשום
The Disappointments Halkin, Hillel 2000-08-07 The New Republic article תמול שלשום
Jerusalem in S.Y. Agnon’s “Yesterday Before Yesterday” Katz, Yossi 2002 ירושלים משכונות לעיר חצויה BIU chapter תמול שלשום
Horizontal or Vertical: Rereading the Space Scheme in “Only Yesterday” שייט, הדי/Shait, Heddy 2015 AJS Review 39:2 (November 2015) AJS article תמול שלשום, nothing chosen
Sentient Dogs, Liberated Rams, and Talking Asses: Agnon’s Biblical Zoo אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2004 AJS Review 28:1 (2004) AJS article תמול שלשום
Time Gap: Nostalgic Mode in Hebrew Modernism Gordinsky, Natasha 2012 Simon Dubnow Institute Yearbook article אורח נטה ללון
Always I Regarded Myself as One Who Was Born in Jerusalem: Agnon’s Nobel Speech in Light of Psalm 137 סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020 Conversations article עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
The Art of Shira אלטר, אורי/Alter, Robert 2013 Shira Toby Press article שירה
“Good to Think With”: The Work of Objects in Three Novels of Modern Jewish Life Mann, Barbara E. 2018 Comparative Literature 70:4 article תמול שלשום
The Tefillin Strap Mark: In Search of an Obscure Minhag סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-08-06 The Lehrhaus The Lehrhaus article שני זוגות
S.Y. Agnon in the Café Pinsker, Shachar 2020 article
The Silk Road of Modern Jewish Creativity Pinsker, Shachar 2018 A Rich Brew NYU Press chapter תמול שלשום
And the Crooked Shall Be Made Straight סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-06-08 YouTube בית עגנון online_article
Blind Spots Lamm, Norman 1972-04-22 The Lamm Heritage The Lamm Heritage article תמול שלשום
Deciphering the Hieroglyphics of the Metropolis: Literary Topographies of Berlin in Hebrew and Yiddish Modernism Pinsker, Shachar 2010 Yiddish in Weimar Berlin At the Crossroads of Diaspora Politics and Culture Oxford chapter עד הנה
Generic Hybridity, or Mediating Modes of Writing: Agnon’s Magical Realistic and Gothic National Narration Weiss, Vered 2013 Symbolism 13-14 (2013) article אבי השור, תהלה
S.Y. Agnon: A Personal Account גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1970 A Memorial Tribute to S.Y. Agnon Dropsie College article
Rechnitz’s Botany of Love פרדס, אילנה/Pardes, Ilana 2013 Agnon’s Moonstruck Lovers University of Washington Press chapter שבועת אמונים
Agnon’s Book of State: Between Satire and Tears סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-04-26 HaMizrachi Mizrachi article פתיחה לקדיש — הרוגי א”י, פרקים מספר המדינה
Agnon from a Medieval Perspective Stern, David 2002 History and Literature Brown chapter עגונות
What “Dances” in Agnon’s “Dance of Death” שקד, מלכה/Shaked, Malka 2002 History and Literature Brown chapter מחולות מות או הנאהבים והנעימים
Three Kalikes: A Comparative Study of Mendele, Agnon, and Bashevis שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2002 History and Literature Brown chapter עובדיה בעל מום
Childish Distortions of Rabbinic Texts in S.Y. Agnon’s “Hamitpaḥat” Jacobson, David C. 2002 History and Literature Brown chapter המטפחת
Reb Nahman Krochmal in Jaffa: A Hallucinatory Vision In S.Y. Agnon’s Temol Shilshom הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 2002 History and Literature Brown chapter תמול שלשום
Flirtation in S.Y. Agnon’s Shira Ezer, Nancy 2002 History and Literature Brown chapter שירה
Is Tehillah Worthy of Her Praise? Domb, Risa 2002 History and Literature Brown chapter תהלה
The Kernel Appelfeld, Aharon 2002 History and Literature Brown chapter אורח נטה ללון
Introduction to the Kaddish עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. The Orange Peel and Other Satires Toby Press article פתיחה לקדיש — הרוגי א”י
From ‘A City of the Dead’ to A City in Its Fullness: Evolving Depictions of Buczacz in the Long Agnonian Arc סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article עיר ומלואה, יעקילי (נוסח אחד), יעקילי (נוסח אחר)
Review: “Ancestral Tales” by Alan Mintz אלטר, אורי/Alter, Robert 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article עיר ומלואה,
Breaking the Idyll: Rereading Flaubert’s “Madame Bovary” and Agnon’s “Sippur Pashut” through Devorah Baron’s “Fradl” Zierler, Wendy 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article סיפור פשוט
A Simple Story: Szybusz and the Crisis of Parenting ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article סיפור פשוט
In Quest of Du: Dialogue in Kafka and Agnon בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article הצדיק הנסתר
“Our Town”: Mr. Stern and Buczacz in “In Mr. Lublin’s Store” Abramson, Glenda 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article בחנותו של מר לובלין
Tales from Half–Asia: Small–Town Galicians Encounter the World ברטוב, עמר/Bartov, Omer 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article עיר ומלואה,
Alan Mintz: A Prophet in His City רוסקיס, דוד/Roskies, David 2019 Prooftexts 37:3 (2019) article עיר ומלואה
Yitzhak Oren’s Fantastic Science: Two Stories Abramson, Glenda 2010 Melilah Manchester Journal of Jewish Studies article עם כניסת היום
Buchach in Words Makhno, Vasyl 2020-03-09 UJE UJE article
“I Am Building a City”: A Reflection for Agnon’s 50th Yahrtzeit סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-03-05 The Lehrhaus The Lehrhaus article עיר ומלואה
Reading Agnon in a Time of Coronavirus Bełc, Jacek 2020-02-09 בית עגנון בית עגנון article תמול שלשום, בחנותו של מר לובלין
“There’s No Place Like Home”: Canine Fellow Travelers in Kafka and Agnon Bruce, Iris 2018 Studien zur deutsch-jüdischen Kultur- und Literaturgeschichte chapter , תמול שלשום
Ethnography and the Book That Was Lost Behar, Ruth 2003 Ethnography 4:1 (2003) article ספר שאבד
Moving Gender: Home Museums and the Construction of Their Inhabitants Vinitzky-Seroussi, Vered 2019 European Journal of Women’s Studies article ,
“As He Had Betrayed the Land, So He Betrayed His Betrothed” Sela-Levavi, Shirli 2017 Hebrew Studies 58 (2017) article אורח נטה ללון
Guests At Their Own Home Sela-Levavi, Shirli 2014 Ph.d Dissertation Rutgers University book אורח נטה ללון
Intertextual and Interlinguistic Approaches to Agnon’s Writing Frieden, Ken 1988 Agnon: Texts and Contexts in Translation article פנים אחרות​, לבית אבא
A Farewell to Poland Wisse, Ruth R. 2003 The Modern Jewish Canon University of Chicago chapter אורח נטה ללון
GHETTO, SHTETL, OR POLIS Roshwald, Miriam 1978 Contemporary Jewry article
Two Kinds of Belief: A Comparative Study of Two Jewish Literary Characters Roshwald, Miriam 1975 The International Fiction Review article הכנסת כלה
The Ubiquitous Gabirol Schoffman, Stuart 2019-10-02 Jewish Review of Books Jewish Review of Books article הסימן
Agnon’s BaDerech: The Selichot Journey Torczyner, Mordechai 2019-09-21 YUTorah YUTorah online_article בדרך
Good Germans, confused Jews, and the tragedy of modernity : S.Y. Agnon remembers Leipzig Ariel, Yaakov 2005 Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, vol. 3 article בחנותו של מר לובלין
A Guest for the Night — Lecture Series Gemara, Shlomo 2019-06-11 YouTube Toronto Agnon Group online_article אורח נטה ללון
Rabid Reading: Melancholia and the Mad Dog in Agnon’s Temol Shilshom Yudkoff, Sunny 2019 Jewish Social Studies article תמול שלשום
Amos Oz Reads Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-07-11 YouTube Agnon House online_article בדמי ימיה
Reading Agnon in China Bełc, Jacek 2019-07-14 Agnon House Agnon House article סיפור פשוט
Visit With S.Y. Agnon Feron, James 1966-09-18 NY Times Book Review NY Times article
S.Y. Agnon’s Zionist Iyov: Ma’aglei Tzedek Torczyner, Mordechai 2019-07-10 YUTorah YUTorah online_article מעגלי צדק
The Song Which Was Sung סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-06-30 בית עגנון online_article השיר אשר הושר
The Rabbi’s Son & The Outcast סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-06-23 YouTube בית עגנון online_article הנדח
A–Ag–Agn–Agno–Agnon & Rebbe Nachman סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-06-16 YouTube בית עגנון online_article
In Pursuit of Wholeness: The Book of Ruth in Modern Literature Rindner, Sarah 2019-06-05 Jewish Review of Books Jewish Review of Books article בדמי ימיה
In Pursuit of Wholeness: The Book of Ruth in Modern American and Israeli Literature Rindner, Sarah 2019 Gleanings: Reflections on Ruth Yeshiva University Press chapter בדמי ימיה
Remembering S.Y. Agnon Shimoni, Rena 2019 Calgary Jewish Free Press article אורח נטה ללון
If I could burn the space: On homelessness and the collapse of subjectivity in “A Guest for the Night” Ophir, Riki 2019 Journal of Modern Jewish Studies 18:1 (2019) article אורח נטה ללון
Mirror of Words: Language in Agnon and Borges Baumgarten, Murray 1979 Comparative Literature 31:4 (Autumn 1979) article
Analysis of Shmuel Yosef Agnon’s Novels Mambrol, Nasrullah 2019-04-15 Literary Theory and Criticism Literary Theory and Criticism article הכנסת כלה, אורח נטה ללון, בלבב ימים
“‘Look what I’ve found,’ said Kohelette”: Texts that Talk Back to Kohelet 7 Zierler, Wendy 2019 CCAR Journal (Spring 2019) CCAR article אתרוג של אותו צדיק, האתרוג
The Great Synagogue: Translation and Commentary Edwards, Laurence L. 2016 CCAR Journal CCAR article בית הכנסת הגדול (אלו ואלו)
S.Y. Agnon and Amos Oz – Then and Now Diamond, James S. 2006 Conservative Judaism 59:1 (Fall 2006) article
After the Holocaust: Responses to the Infrahuman in the Works of S.Y. Agnon and Paul Celan Pines, Noam 2018 The Infrahuman: Animality in Modern Jewish Literature SUNY Press chapter תמול שלשום,
The Agnon Wink Halkin, Hillel 2018-12-24 Mosaic Mosaic article תמול שלשום
Brenner and Agnon Between Languages Chaver, Yael 2012 Between Yiddish and Hebrew Amsterdam Yiddish Symposium chapter גבעת החול
The Alphabet of Holiness אלטר, אורי/Alter, Robert 1969 After the Tradition Dutton article
The Agnon Paradox Roston, Murray 1967 Explorations chapter אורח נטה ללון
By a Miracle: Agnon’s Literary Representation of Social Dramas שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1987 The Shadows Within JPS chapter אורח נטה ללון, בחנותו של מר לובלין
Agnon in Jerusalem Wouk, Herman 1998 Agnon in Jerusalem book
Agnon’s Dog, and Other Talking Animals in Jewish Literature Horn, Dara 2018-12-17 Mosaic Mosaic article תמול שלשום
Religious Ecstasy, Erotic Turmoil and Christian Innuendos Dromi, Dalia 2002 History and Literature Brown chapter הנשיקה הראשונה
At the Handles of the Lock (review) Pimsker, Sanford 1985 Modern Fiction Studies 31:4 (Winter 1985) article
Bridging the Unbridgeable Divide between Religion and Secular Modernity סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2018-12-10 Mosaic Mosaic article תמול שלשום
“I Am Building a City” מינץ, אלן/Mintz, Alan 2017 Ancestral Tales SUP chapter עיר ומלואה
The Matchless Master of Modern Hebrew Literature Halkin, Hillel 2018-12-03 Mosaic Mosaic article תמול שלשום
Agnon’s Moonstruck Lovers (review) Omer-Sherman, Ranen 2014 Hebrew Studies 55 (2014) article עידו ועינם
The Biblical Ethnographies of “Edo and Enam” and the Quest for the Ultimate Song פרדס, אילנה/Pardes, Ilana 2013 Agnon’s Moonstruck Lovers University of Washington Press chapter עידו ועינם
Candles Over Troubled Waters: Sefer HaMa’asim and Agnon’s Unfinished Business גולצ'ין, משה/Goultschin, Moshe 2013 Journal of Jewish Identities 6:2 (July 2013) article הנרות, ספר המעשים, והיה העקוב למישור
Memories of Buczacz — Jewish History from the Bottom Up (review) Miron, Susan 2018-11-18 ArtsFuse ArtsFuse article עיר ומלואה,
All About Eve (review) Hirsch, David H. 1987 Midstream (October 1987) Midstream article הרופא וגרושתו
The Image of the Western Jew in Modern Hebrew Literature קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1961 The Leo Baeck Institute Year Book (6:1) 1961 Leo Baeck Institute article שבועת אמונים, עד עולם, שירה, פרנהיים
Agnon’s use of narrative–motifs from Sefer Ḥasidim ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1979 Hebrew Annual Review 3 (1979) article יתום ואלמנה, מעשה עזריאל משה שומר ספרים
S.Y. Agnon — The Last Hebrew Classic? שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1976 On Jews and Judaism in Crisis Schocken chapter
From “A City of the Dead” to “A City in Its Fullness”: Evolving Depictions of Buczacz in the Long Agnonian Arc סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2018-10-18 James Diamond Memorial Lecture Princeton University online_article עיר ומלואה, יעקילי (נוסח אחד), יעקילי (נוסח אחר)
Shelom ‘Olamim — Eternal Peace by S.Y. Agnon: Yishuv–Era Society on the Brink of Statehood Wiseman, Laura 2016 Modern Judaism 36:2 (May 2016) article שלום עולמים
“And His Heart a Precious Violin”: The Musical Layering of Agnon’s Yiddish Story “Toytntants” Kotlerman, Ber 2011 Jewish Social Studies 18:1 (Fall 2011) article מחולות מות או הנאהבים והנעימים
Multivocal Narrative and the Teacher as Narrator: The Case of Agnon’s “Two Scholars Who Were In Our Town” Shapiro, Harvey 2011 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 29:4 (Summer 2011) article שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
A Book That Was Lost and Other Stories (review) חקק, לב/Hakak, Lev 1996 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 14:4 (Summer 1996) article
Agnon’s Art of Indirection: Uncovering Latent Content in the Fiction of S.Y. Agnon (review) כץ, שמואל/Katz, Stephen 1996 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 14:3 (Spring 1996) article
Reading Agnon Through Agnon: Creating the Legend of the Inspired Genesis of Fiction כץ, שמואל/Katz, Stephen 1996 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 14:2 (Winter 1996) article
Agnon’s Antagonisms Ozick, Cynithia 1988 Commentary (December 1988) Commentary article עידו ועינם
Agnon’s Etrog: Transmuting Literature from Folklore Azulay, Esther 1991 The Jewish Review 5:1 (September-October 1991) article אתרוג של אותו צדיק
Tradition and Trauma: Studies in the Fiction of S.J. Agnon (review) Jacobson, David C. Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 15:3 (Spring 1997) article
Relations Between Jews and Poles in S.Y. Agnon’s Work (review) כץ, שמואל/Katz, Stephen 1997 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 15:3 (Spring 1997) article
The Prince as a Pauper: A Disfigured Royalty In S.Y. Agnon’s A Guest for the Night כץ, שמואל/Katz, Stephen 1993 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 12:1 (Fall 1993) article אורח נטה ללון
Israel for American Eyes Asscher, Omri 2018 AJS Review 42:1 (April 2018) AJS article
Shira (review) מזור, יאיר/Mazor, Yair 1990 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 9:1 (Fall 1990) article שירה
Shmuel Yosef Agnon: A Revolutionary Traditionalist (review) כץ, שמואל/Katz, Stephen 1992 Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 10:2 (Winter 1992) article
“The Dead Do Not Praise the Lord”: Alter’s Psalms, Agnon’s “Tehilla,” Pasternak’s Doctor Zhivago בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2010 Hebrew Studies, Volume 51, 2010 NAPH article תהלה
The Narrative of Persecution שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2006 Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 4:2 (June 2006) article אורח נטה ללון, עם כניסת היום
“The Wisdom of Women”: From Epstein to Agnon Bacon, Brenda Socachevsky 2008 Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues, Number 15, Spring 2008 article חכמת נשים (ליובלה של שושנה פרסיץ)
Agnon’s Modernity: Death and Modernism in S.Y. Agnon’s A Guest for the Night כהן, אורי ש./Cohen, Uri S. 2006 Modernism/Modernity, 13:4 (November 2006) article אורח נטה ללון
People of the Epistle: Letters in Jewish Intellectual Life (Part I) Horowitz, Elliott 2017 JQR (Summer 2017) JQR article
Agnon’s Tales of Mystery and Imagination Fisch, Harold 1967 Tradition 9:1-2 (Spring-Summer 1967) article שבועת אמונים, עידו ועינם
Introduction to “Twofold” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2014-10-03 Tablet Tablet article פי שנים
Awe and Joy Ponet, James 2018-09-06 Jewish Review of Books Jewish Review of Books article ימים נוראים
Neighbors אנקורי, צבי/Ankori, Zvi 2008 As a Palm Tree in the Desert Gefen chapter
Passion Spins the Plot Sokoloff, Naomi B. 1994 Tradition and Trauma Westview Press chapter עד עולם
The Sense of Smell Sokoloff, Naomi B. 2003 Reading Hebrew Literature Brandeis University Press chapter חוש הריח
Agnon’s conversation with Jeremiah in A Guest for the Night: ‘Aginut in an age of national modernization Halevi-Wise, Yael 2014 AJS Review 38:2 (November 2014) AJS article אורח נטה ללון
The Double Triangle Paradigm in Hebrew Fiction: National Redemption in Bigenerational Love Triangles from Agnon to Oz Halevi-Wise, Yael 2006 Prooftexts 26:3 (Fall 2006) Prooftexts article בדמי ימיה
The Means is the Message: On the Intranslability of a Hebrew Text אפק, עדנה/Aphek, Edna 1983 La traduction dans le monde 28:1 (1983) article עם כניסת היום,
Agnon and Appelfeld בנד, אברהם/Band, Arnold 2013 JQR 103:7 (Fall 2013) JQR article
The Sense of Smell מינץ, אלן/Mintz, Alan Reading Hebrew Literature Brandeis UP chapter חוש הריח
Agnon Without End מינץ, אלן/Mintz, Alan 1990-02-01 Commentary Commentary article שירה
Eretz Yisrael Wilson, Edmund 1954-12-04 The New Yorker The New Yorker article
The Fiction of S.Y. Agnón Wilson, Edmund 1956 Red, Black, Blond and Olive W.H. ALLEN chapter הכנסת כלה, חמדת — סיפור (אוטוביוגרפי)
Sacrificial Space: The Hebrew Imagination “Comes Home” אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2014 Religion and Society in the 21st Century De Gruyter chapter תהלה, תמול שלשום
Jewish Books and Jewish Politics Wisse, Ruth R. 2017-12-03 YouTube Jewish Leadership Conference online_article בלבב ימים
“AT THE OUTSET OF THE DAY”: MYSTICAL ASPECTS OF CLOTHING AND BOOKS IN THE WORK OF AGNON Davidovitch, Nitza 2016 Scripta Judaica Cracoviensia 14 (2016) Scripta Judaica Cracoviensia article עם כניסת היום
How Does a Convention Mean? Agnon’s Bilingual Key Irony עם, איחדתי/Feldman, Yael S. 1985 HUCA 56 (1985) HUCA article אורח נטה ללון
“But I Will Tell of Their Deeds”: Retelling a Hasidic Tale about the Power of Storytelling Cooper, Levi 2014 JJTP 22 (2014) JJTP article סיפורי הבעש”ט
The Omitted Title in “At the Outset of the Day”: Agnon’s Perception of His Role as a Writer Levin, Orna 2018 JJS 69:1 (Spring 2018) JJS article עם כניסת היום
After the Fall: Nostalgia and the Treatment of Authority in the Works of Kafka and Agnon, Two Habsburgian Writers שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2004 Partial Answers 2:1 (January 2004) JHUP article
Agnon and Kafka Furst, Lilian R. 1968 European Judaism European Judaism article עידו ועינם, שבועת אמונים
Reading Agnon’s “In the Prime of Her Life” in Light of Freud’s “Dora” Halevi-Wise, Yael 2008 JQR JQR article בדמי ימיה,
Reflections on S.Y. Agnon שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1967-12-01 Commentary Commentary article
Podcast: Introduction to S.Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2018-05-01 Tikvah Fund Podcast Tikvah Fund online_article ,
Inscriptions and Madness in “Only Yesterday” Hoffman, Anne Golomb 1991 Between Exile and Return: S.Y. Agnon and the Drama of Writing SUNY Press chapter תמול שלשום
Scribal Fictions: Franz Kafka and S.Y. Agnon Hoffman, Anne Golomb 1991 Between Exile and Return: S.Y. Agnon and the Drama of Writing SUNY Press chapter אגדת הסופר
Like a Man Who Is Exiled From the Palace Hoffman, Anne Golomb 1991 Between Exile and Return: S.Y. Agnon and the Drama of Writing SUNY Press chapter
The Nobel Prize Winner You’ve Never Heard Of ברטוב, עמר/Bartov, Omer 2018-04-06 https://themillions.com/ The Millions article אורח נטה ללון, עיר ומלואה
The Day Before Passover 2018-03-28 TLV1 TLV1 online_article הבית
A Fantastic Agnon Parable Drazin, Israel 2018-03-28 Times of Israel Times of Israel article עד עולם
Shmuel Yosef Agnon — Literary Biography Abromovich, Dvir 2007 Dictionary of Literary Biography chapter ,
Seeing Into the Hidden Interior of Things Leviant, Curt 1970-05-16 The Saturday Review The Saturday Review article
Hassidic Voyage Rothman, Bathan L. 1948-04-24 The Saturday Review The Saturday Review article בלבב ימים
The Word and the World Leviant, Curt 1967-04-22 The Saturday Review The Saturday Review article הכנסת כלה
An Archaic Novel Kallan, Arthur 1937-04-20 The New Masses The New Masses article הכנסת כלה
Borges on Agnon Stavans, Ilan 2016 Borges, the Jew SUNY Press chapter
Metaphor and Metonymy in Agnon’s “A Guest for the Night” Sokoloff, Naomi B. 1981 AJS Review 9:1 AJS Review article אורח נטה ללון
Reading Agnon’s “The Sense of Smell” רוסקיס, דוד/Roskies, David 2003 Reading Hebrew Literature: Critical Discussions of Six Modern Texts University Press of New England chapter חוש הריח
Soil of the Land of Israel: An Onomastic Examination Beringause, A.F. 1975 Literary Onomastics Studies: Vol. 2 , Article 4 article עפר ארץ ישראל
Agnon’s Kaddish: Mourning for God Diamond, James A. 2004 Shofar 22:4 (Summer 2004) Shofar article פתיחה לקדיש — הרוגי א”י
King of Austria — King of Jerusalem בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2010 Europa Orientalis Europa Orientalis chapter הכנסת כלה
Between Shelter and Home Appelfeld, Aharon 1995 Modern Hebrew Literature 14 (1995) Modern Hebrew Literature 14 (1995) article
Literature, Politics, and the Law: On Blacksmiths, Tailors and the Demolition of Houses Almog, Shulamit 1999 Interdisciplinary Literary Studies Interdisciplinary Literary Studies article משפט קיליקוב או נפש תחת נפש
Literary Legal Utopias Almog, Shulamit 2002 Utopian Studies, Vol. 12, p. 164, 2002 Utopian Studies article ושפט בצד דלים
Introduction to “To This Day” Halkin, Hillel 2009 To This Day Toby Press article עד הנה
Agnon, Balfour and the Righteous Paths סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2012-03-11 YouTube בית עגנון online_article מעגלי צדק
Agnon’s “The Etrog” Bieler, Yaakov 2017-10-04 Yaakov Bieler article האתרוג
The Ironic Imagination Leiter, Samuel 1967 Conservative Judaism 21:2 (Winter 1967) Conservative Judaism article עפר ארץ ישראל
S.Y. Agnon’s “From Foe to Friend”: Agnon Between Berit Shalom and Berit Yosef Trumpeldor אלמגור, דן/Almagor, Dan 2002 History and Literature: New Readings of Jewish Texts in Honor of Arnold J. Band Brown University chapter מאויב לאוהב
Well–Hidden Testimony – A Study of “The Document” שחם, חיה/Shacham, Chaya 1998 Hebrew Studies 39 (1998) Hebrew Studies article התעודה
A Stranger at Home: Delayed Return in a Novella and in a Short Story by Agnon: A Comparative Study שחם, חיה/Shacham, Chaya 2013 AJS Review 37:2 AJS Review article והיה העקוב למישור, פרנהיים
Symbolic Names in S.Y. Agnon’s Agunot Ziring, Jonathan 2017-07-17 YUTorah YUTorah online_article עגונות
Coherence / Incoherence in Stories by S.Y. Agnon עבאדי, עדינה/Abadi, Adina 1995 Organization in Discourse University of Turku article ספר המעשים
Agnon’s Dickensian Moment: “Baya‘ar uva‘ir” Aschkenasy, Nehama 2003 Journal of Modern Jewish Studies, Vol. 2, No. 2, 2003 Journal of Modern Jewish Studies article ביער ובעיר
Biblical Substructures in the Tragic Form Aschkenasy, Nehama 1983 Modern Language Studies, Vol. 13, No. 1 (Winter, 1983), pp. 101-110 Modern Language Studies article והיה העקוב למישור
And a Small Child Leading Them: The Child and the Biblical Landscape in Agnon, Oz, and Appelfeld Aschkenasy, Nehama 2004 AJS Review AJS Review article ביער ובעיר
The Shtetl and Its Afterlife: Agnon in Jerusalem אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2017 AJS Review AJS Review article עיר ומלואה, nothing chosen
S.Y. Agnon’s Jerusalem: Before and After 1948 אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2012 Jewish Social Studies Jewish Social Studies article מעגלי צדק
S.Y. Agnon and the Epic of Return אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2000 Booking Passage: Exile and Homecoming in the Modern Jewish Imagination University of California Press chapter בלבב ימים
Jerusalem of Agnon and Amichai סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2017-05-21 YouTube בית עגנון online_article תהלה, בלבב ימים, תמול שלשום,
“I Am Building a City”: On Agnon’s Buczacz Tales מינץ, אלן/Mintz, Alan 2016 A City in Its Fullness Toby Press article עיר ומלואה,
The Presence of the Holocaust in Agnon’s Writings ויס, הלל/Weiss, Hillel 2010 Agnon and Germany Bar Ilan University chapter הסימן
The Poland Stories: Introduction to Three Poland Stories ויס, הלל/Weiss, Hillel 2010 Angnon and Germany Bar Ilan University chapter אור תורה, נפלאות שמש בית המדרש, במצולות
“A Thousand Names They Called Him”: Naming and Proper Names in the Work of S.Y. Agnon חדד, שירה/Hadad, Shira 2012 A Thousand Names They Called Him Columbia University book והיה העקוב למישור, סיפור פשוט, תמול שלשום, עידו ועינם
Only Yesterday: A Hebrew Dog and Colonial Dynamics in Pre–Mandate Palestine. כהן, אורי ש./Cohen, Uri S. 2013 A Jew's Best Friend? Sussex Academic Press article תמול שלשום
Agnon in miniature: “Ahl HaTorah” Patz, Norman 2016 CCAR Journal CCAR article על התורה
At the centenary of Agnon’s “Ve–hayah he’akov le–mishor”: a new reading בנד, אברהם/Band, Arnold 2014 Between Jewish tradition and modernity Wayne State University Press article והיה העקוב למישור
Chewing on air: toward a sensory interpretation of S. Y. Agnon’s Oreaḥ naṭa lalun כץ, שמואל/Katz, Stephen 1980 Hebrew Annual Review Hebrew Annual Review article אורח נטה ללון
Buczacz by Way of Newark: On Literary Lives at the End סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2013-01-10 Jewish Ideas Daily Jewish Ideas Daily article עיר ומלואה
Agnon in Germany, 1912–1924: A chapter of a biography לאור, דן/Laor, Dan 1993 AJS Review AJS Review article ,
Two poles of the Yom Kippur experience in Agnon Nash, Stanley 1991 Prooftexts Indiana University Press article אצל חמדת, פי שנים
Agnon in Jaffa: The myth of the artist as a young man מינץ, אלן/Mintz, Alan 1981 Prooftexts Indiana University Press article אחות, גבעת החול, בארה של מרים, לילות, תשרי,
Figurative language in Agnon’s “Sippur pashut” Cutter, William 1981 Prooftexts Indiana University Press article סיפור פשוט
Agnon and German neo–Romanticism Bargad, Warren 1981 Prooftexts Indiana University Press article שבועת אמונים
Housing the past in Agnon’s “A Guest for the Night” Hoffman, Anne Golomb 1982 Prooftexts Indiana University Press article אורח נטה ללון
Agnon before and after אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 1982 Prooftexts Indiana University Press article אורח נטה ללון, כיסוי הדם או בד בבד
The unreliable narrator in Agnon’s ancestral tales פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1983 Prooftexts Indiana University Press article הכנסת כלה,
Agnon’s “linen man”: Abraham and Satan in the land of ambiguity ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1987 Prooftexts Indiana University Press article האיש לבוש הבדים
In the seas of youth מינץ, אלן/Mintz, Alan 2001 Prooftexts Indiana University Press article בלבב ימים
Topographies of reading: Agnon through Benjamin Hoffman, Anne Golomb 2001 Prooftexts Indiana University Press article
Encomia and corrigenda: On Barbara Harshav’s translation of “Temol Shilshom” הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 2004 Prooftexts Indiana University Press article תמול שלשום
A mad dog’s attack on secularized Hebrew: Rethinking Agnon’s “Temol shilshom” Hasak-Lowy, Todd 2004 Prooftexts Indiana University Press article תמול שלשום
S.Y. Agnon’s German consecration and the “miracle” of Hebrew letters Barzilai, Maya 2013 Prooftexts Indiana University Press article עד הנה
Rendering Galicia for America; on Hillel Halkin’s translation of “Sippur pashut” Cutter, William 1987 Prooftexts Indiana University Press article סיפור פשוט
Dreams and human destiny in “Ad hena” בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 1987 Prooftexts Indiana University Press article עד הנה
Portrait of the immigrant as a young neurotic שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1987 Prooftexts Indiana University Press article שבועת אמונים
The Latent and the Manifest: Freudianism in “A Guest for the Night” עם, איחדתי/Feldman, Yael S. 1987 Prooftexts Indiana University Press article אורח נטה ללון,
Domesticating a foreign genre; Agnon’s transactions with the novel מירון, דן/Miron, Dan 1987 Prooftexts Indiana University Press article הכנסת כלה, סיפור פשוט, אורח נטה ללון, תמול שלשום
Women and the double in modern Hebrew literature : Berdichewsky–Agnon, Oz–Yehoshua Aschkenasy, Nehama 1988 Prooftexts Indiana University Press article בדמי ימיה
Narrative ventriloquism and muted feminine voice : Agnon’s “In the Prime of Her Life” Sokoloff, Naomi B. 1989 Prooftexts Indiana University Press article בדמי ימיה
Discriminated occasions and discrete conflicts in Agnon’s “A Simple Story” בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 1989 Prooftexts Indiana University Press article סיפור פשוט
Agnon for all seasons : recent trends in the criticism Hoffman, Anne Golomb 1991 Prooftexts Indiana University Press article
Agnon and the feminine metaphor Steinhart, Deborah 1992 Prooftexts Indiana University Press article
A Pompeiian fancy under Jaffa’s sea : Agnon’s “Betrothed” and Jensen’s “Gradiva” Brown, Erella 1996 Prooftexts Indiana University Press article שבועת אמונים
Holtz’s annotated edition of Agnon’s “Hakhnasat kallah” בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Prooftexts Indiana University Press article הכנסת כלה
He Who Employs Funny Rhymes in His Speech: Parodied Poetics in the Works of Uri Zvi Greenberg and S.Y. Agnon שטהל, נטע/Stahl, Neta 2014 Prooftexts Indiana University Press article הסימן
The gift of debt : Agnon’s economics of money, God and the human other שגיב, יונתן/Sagiv, Yonatan 2014 Prooftexts Indiana University Press article והיה העקוב למישור
How S.Y. Agnon Finally Won the Nobel Prize in Literature לאור, דן/Laor, Dan 2017-01-23 Haaretz Haaretz article ,
The Metaphysics of Agnon’s Political Satire סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2015 "The Orange Peel and Other Satires" Toby Press article בנערינו ובזקנינו, פתיחה לקדיש — הרוגי א”י, קליפת תפוח זהב, החוטפים, על המסים, שלום עולמים, פתיחה לספר המדינה, פרקים מספר המדינה
Agnon’s Roman à Clef of Going Home Again סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2014 A Guest for the Night Toby Press article אורח נטה ללון
Preface to “Two Tales” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2014 Two Tales Toby Press article עידו ועינם, שבועת אמונים
Agnon Agonistes סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2014 A Simple Story Toby Press article סיפור פשוט
Agnon & Hebrew: The Sense of Smell סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2015 YouTube בית עגנון online_article חוש הריח
“Twofold” and Agnon’s Yom Kippur סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2013 YouTube בית עגנון online_article פי שנים, ספר המעשים
Introduction to “A Simple Story” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2014 YouTube בית עגנון online_article סיפור פשוט
Introduction to “Only Yesterday” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2014 בית עגנון online_article תמול שלשום
Reading HaHazanim מינץ, אלן/Mintz, Alan 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן article החזנים, עיר ומלואה
Agnon’s “In the Heart of the Seas” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2011 YouTube בית עגנון online_article בלבב ימים
Hebrew’s Nobel Prize סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2016-12-09 Tablet Magazine Tablet Magazine article עד עולם, nothing chosen,
Israel’s Founding Novelist Kirsch, Adam 2016-11-21 The New Yorker The New Yorker article עגונות, תמול שלשום, האיש לבוש הבדים, הסימן
Agnon’s Rooster ex Machina and the Miracle of Faith סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2015 The Bridal Canopy Toby Press chapter הכנסת כלה
S.Y. Agnon’s Shaking Bridge and the Theology of Culture סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2013 Yeshiva University Press article אורח נטה ללון, הנרות
A Portrait of Two Artists at the Crossroads: Between Rav Kook and S.Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2016-09-01 Tradition Tradition article אורח נטה ללון, הטבעת מעשה שאין לו סוף, תמול שלשום, והיה העקוב למישור

עמוד: מציג מאמרים אחרונים
×
×
×