מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
עגנון המהפכן המסורתי שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1990-07-03 בית עגנון הרצאה
שמואל יוסף עגנון המהפכן המסורתי שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1994 קובץ עגנון א מאגנס מאמר
דיוקנו של המהגר כנברוטיקן צעיר שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1989 פנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון הקיבוץ המאוחד פרק בספר שבועת אמונים
Kafka and Agnon: Their Relationship to Judaism and Zionism שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2004 Kafka, Zionism, and Beyond Max Niemeyer Verlag פרק בספר
אחדות ופיצול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1989 פנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון הקיבוץ המאוחד פרק בספר הכנסת כלה
המאמין הגדול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1978 ש"י עגנון - מחקרים ותעודות פרק בספר הכנסת כלה
שמואל יוסף עגנון שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1974 האינציקלופדיה העברית מאמר
סופר בדברי תורה שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2006 מחקרי ירושלים בספרות העברית מאמר אורח נטה ללון
המספר כסופר: לשאלת דמות המספר ב״אורח נטה ללון״ שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1968 הספרות מאמר אורח נטה ללון
Three Kalikes: A Comparative Study of Mendele, Agnon, and Bashevis שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2002 History and Literature Brown פרק בספר עובדיה בעל מום
כאן אדם חי בלא פרוגרמא ואדם מת בלא פרוגרמא שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1987 בצרון מאמר אורח נטה ללון, תמול שלשום
By a Miracle: Agnon’s Literary Representation of Social Dramas שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1987 The Shadows Within JPS פרק בספר אורח נטה ללון, בחנותו של מר לובלין
קבצן מול שער נעול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2002 בקורת ופרשנות 35-36 (חורף תשס"ב) בר-אילן מאמר והיה העקוב למישור
The Narrative of Persecution שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2006 Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 4:2 (June 2006) מאמר אורח נטה ללון, עם כניסת היום
ירושלים בספרות העברית שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1998 מדעי היהדות (1998) מדעי היהדות מאמר תמול שלשום
החלום והסלע: בין עלילה לעלילה שבנגד ברומאנים של עגנון שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1988-10-01 מאזנים 62:7-8 אגודת הסופרים מאמר
After the Fall: Nostalgia and the Treatment of Authority in the Works of Kafka and Agnon, Two Habsburgian Writers שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2004 Partial Answers 2:1 (January 2004) JHUP מאמר
חלקת השדה הנטושה שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1971-02-01 מאזנים 32:3 אגודת הסופרים מאמר תמול שלשום
בעיות מבניות ביצירתו של עגנון שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון פרק בספר אורח נטה ללון
מה יעשה אדם כדי לחדש את עצמו שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1971-03-01 מאזנים 32:4-5 אגודת הסופרים מאמר שירה
כיסוי הדם כצוואתו החברתית של עגנון שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1977-06-01 מאזנים 45:1 אגודת הסופרים מאמר כיסוי הדם או בד בבד
אחדות וריבוי: לשאלת המבנה של הרומן אורח נטה ללון שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1966-04-01 מאזנים 22:5-6 אגודת הסופרים מאמר אורח נטה ללון
מה יעשה אדם כדי לחדש את עצמו שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1971 מאזניים מאזניים מאמר שירה
בת המלך וסעודת האם שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1973 אמנות הסיפור של עגנון ספרית הפועלים מאמר סיפור פשוט
Portrait of the immigrant as a young neurotic שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר שבועת אמונים

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×