מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
עגנון המהפכן המסורתי שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1990-07-03 בית עגנון הרצאה
שמואל יוסף עגנון המהפכן המסורתי שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1994 קובץ עגנון א מאגנס מאמר
Where Is Sanctity to Be Found?: A Sceptical Approach to Jewish Tradition and Zionist Utopia in Agnon’s A Guest for the Night Lissa, Anna 2022 Maimonides Review of Philosophy and Religion מאמר אורח נטה ללון
מרדיפת הנושכים לנשיכת הכלב אלרואי, גור 2021 הספרות העברית כגיבורת תרבות שוקן פרק בספר תמול שלשום
Narrative and Providence in the Fiction of S.Y. Agnon שטהל, נטע/Stahl, Neta 2020 The Divine in Modern Hebrew Literature Routeledge פרק בספר והיה העקוב למישור, אורח נטה ללון, בשעה אחת
המאמין הגדול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1978 ש"י עגנון - מחקרים ותעודות פרק בספר הכנסת כלה
פרקי עגנון — קווים כלליים קשת, ישורון 1962 הבדלות דביר מאמר , ,
דיוקן שני אמנים על פרשת דרכים: בין הרב קוק לש”י עגנון סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד פרק בספר אורח נטה ללון, והיה העקוב למישור, הטבעת מעשה שאין לו סוף
Two Kinds of Belief: A Comparative Study of Two Jewish Literary Characters Roshwald, Miriam 1975 The International Fiction Review מאמר הכנסת כלה
ה”אמת” שבאמונה שבייד, אלי 1995 דימוי 10 (סתיו תשנ"ו) מאמר תמול שלשום
Bridging the Unbridgeable Divide between Religion and Secular Modernity סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2018-12-10 Mosaic Mosaic מאמר תמול שלשום
The Matchless Master of Modern Hebrew Literature Halkin, Hillel 2018-12-03 Mosaic Mosaic מאמר תמול שלשום
קווים בשבחה של הספקנות הדתית פירון, שי 2018-11-16 YouTube בית עגנון הרצאה הנרות
אמונתו של עגנון (הרצאה) ליבוביץ, ישעיהו 2012-08-28 YouTube leibowitz.co.il הרצאה
עגנון מול המבוכה הדתית כ"ץ, יעקב 1959 לעגנון שי הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון מאמר תמול שלשום
על אמנותו של עגנון ואמונתו צייטלין, אהרן 1963-08-01 מאזנים 40:3 אגודת הסופרים מאמר אורח נטה ללון, הכנסת כלה
Between Shelter and Home Appelfeld, Aharon 1995 Modern Hebrew Literature 14 (1995) Modern Hebrew Literature 14 (1995) מאמר
תיקון היהדות לפי השקפתו הדתית של ש. י. עגנון פיגנברג, רחל 1959-04-30 דבר דבר מאמר המטפחת
היסוד הדתי בכתבי עגנון קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר הכנסת כלה,

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×