אירועים | בקרוב

יום ב'כ"ח באייר תשפ"א10.5.202118:00

שיטוט בסמטאות ירושלים עם תהִלה

בית עגנון
עם 

פרופ׳ סדרה אזרחי

בית ש״י עגנון בירושלים שמח להציג סדרת הרצאות מקוונות חדשה...
להרשמה | למידע נוסף
יום ד'א' בסיון תשפ"א12.5.202110:00

״שדרכם ליטול ואין דרכם ליתן״: פולמוס צאנז-סדיגורה ביצירת עגנון

בית עגנון
עם 

חיים באר

בית ש״י עגנון בירושלים ומכון שוקן שמחים להציג סדרת מפגשי...
להרשמה | למידע נוסף
יום ד'ח' בסיון תשפ"א19.5.202110:00

מבוטשאטש בהרי הקרפטים אל ישראל ובחזרה

בית עגנון
עם 

פרופ׳ חביבה פדיה

בית ש״י עגנון בירושלים ומכון שוקן שמחים להציג סדרת מפגשי...
להרשמה | למידע נוסף
יום ד'ט"ו בסיון תשפ"א26.5.202110:00

עגנון והחיות בסיפוריו בראי מעמד החיות בחסידות

בית עגנון
עם 

פרופ׳ חביבה פדיה

בית ש״י עגנון בירושלים ומכון שוקן שמחים להציג סדרת מפגשי...
להרשמה | למידע נוסף
יום ד'כ"ב בסיון תשפ"א2.6.202110:00

״האדרת והאמונה״: מצב התודעה החסידי ב״ספר המעשים״ של עגנון

בית עגנון
עם 

איילת נאה

בית ש״י עגנון בירושלים ומכון שוקן שמחים להציג סדרת מפגשי...
להרשמה | למידע נוסף
יום ד'כ"ט בסיון תשפ"א9.6.202110:00

מעבדות החלום למלאכת הסיפור ב״ספר המעשים״ של עגנון

בית עגנון
עם 

איילת נאה

בית ש״י עגנון בירושלים ומכון שוקן שמחים להציג סדרת מפגשי...
להרשמה | למידע נוסף
×
×
×