אירועים | בקרוב

יום א'ז' בחשון תשפ"א25.10.2020 עד יום א'י"ט בטבת תשפ"א3.1.2021

אלו ואלו – דברי עגנון חיים

בית עגנון
עם 

יוסף (ג׳פרי) סאקס

בית ש"י עגנון בירושלים שמח להציג סדרת מפגשי בוקר בהנחיית...
להרשמה | למידע נוסף
יום ה'י"א בחשון תשפ"א29.10.202010:00

אגדות הסופר: השכינה ביצירת עגנון וביאליק

בית עגנון
עם 

פרופ' צחי וייס

יצירת עגנון עשירה ברובדי קבלה, מהם הגלויים ומהם הסמויים. כתביו...
להרשמה | למידע נוסף
יום א'י"ד בחשון תשפ"א1.11.20209:30

קריאה ב״המטפחת״

בית עגנון
עם 

יוסף (ג׳פרי) סאקס

בית ש"י עגנון בירושלים שמח להציג סדרת מפגשי בוקר בהנחיית...
להרשמה | למידע נוסף
יום ב'ט"ו בחשון תשפ"א2.11.202018:00

פטרבורג - גם אהבתי, גם שנאתי

בית עגנון
עם 

אריאנה מלמד

בית ש״י עגנון בירושלים להציג סדרת הרצאות מקוונות חדשה המוקדשת...
להרשמה | למידע נוסף
יום ה'י"ח בחשון תשפ"א5.11.202010:00

אגדות הסופר: השבתאות וגרשם שלום

בית עגנון
עם 

פרופ' צחי וייס

יצירת עגנון עשירה ברובדי קבלה, מהם הגלויים ומהם הסמויים. כתביו...
להרשמה | למידע נוסף
יום א'כ"א בחשון תשפ"א8.11.20209:30

קריאה ב״שני זוגות״

בית עגנון
עם 

יוסף (ג׳פרי) סאקס

בית ש"י עגנון בירושלים שמח להציג סדרת מפגשי בוקר בהנחיית...
להרשמה | למידע נוסף
יום ב'כ"ב בחשון תשפ"א9.11.202018:00

טיול בפריז עם היוצרים העברים, מן המשכילים קלמן שולמן ובנימין מנדלשטם עד גולדברג ושלונסקי

בית עגנון
עם 

ד״ר גדעון טיקוצקי

בית ש״י עגנון בירושלים להציג סדרת הרצאות מקוונות חדשה המוקדשת...
להרשמה | למידע נוסף
יום ה'כ"ה בחשון תשפ"א12.11.202010:00

אגדות הסופר: המסורת המיסטית בסיפור ״הסימן״

בית עגנון
עם 

פרופ׳ רחל אליאור

יצירת עגנון עשירה ברובדי קבלה, מהם הגלויים ומהם הסמויים. כתביו...
להרשמה | למידע נוסף
יום א'כ"ח בחשון תשפ"א15.11.20209:30

קריאה ב״ש"ס של בית זקני״

בית עגנון
עם 

יוסף (ג׳פרי) סאקס

בית ש"י עגנון בירושלים שמח להציג סדרת מפגשי בוקר בהנחיית...
להרשמה | למידע נוסף
יום ב'כ"ט בחשון תשפ"א16.11.202018:00

טיול בלייפציג של עגנון

בית עגנון
עם 

חיים באר

בית ש״י עגנון בירושלים להציג סדרת הרצאות מקוונות חדשה המוקדשת...
להרשמה | למידע נוסף
יום ה'ג' בכסלו תשפ"א19.11.202010:00

אגדות הסופר: במבוכי הספרייה היהודית

בית עגנון
עם 

פרופ׳ רחל אליאור

יצירת עגנון עשירה ברובדי קבלה, מהם הגלויים ומהם הסמויים. כתביו...
להרשמה | למידע נוסף
יום ב'ז' בכסלו תשפ"א23.11.202018:00

טיול בניו-יורק עם הספר "הבית אשר נחרב" וטקסטים נוספים

בית עגנון
עם 

רובי נמדר

בית ש״י עגנון בירושלים להציג סדרת הרצאות מקוונות חדשה המוקדשת...
להרשמה | למידע נוסף
יום ה'י' בכסלו תשפ"א26.11.202010:00

אגדות הסופר: סיור וירטואלי בספרייתו של עגנון

בית עגנון
עם 

יוסף (ג׳פרי) סאקס

יצירת עגנון עשירה ברובדי קבלה, מהם הגלויים ומהם הסמויים. כתביו...
להרשמה | למידע נוסף
יום ב'י"ד בכסלו תשפ"א30.11.202018:00

המסע ב"בלבב ימים" - להגיע מבוטשאטש לארץ ישראל בדרך הטבע ובדרך הנס

בית עגנון
עם 

יוסף (ג׳פרי) סאקס

בית ש״י עגנון בירושלים להציג סדרת הרצאות מקוונות חדשה המוקדשת...
להרשמה | למידע נוסף
×
×
×