אירועים | בקרוב

יום ג'ט' באלול תשפ"א17.8.202118:00

תנועה מעבר ושינוי: קריאה ביצירת עגנון

בית עגנון
עם 

בלהה בן אליהו

עם סיומה של שנה ולקראת ראשיתה של שנה חדשה נתכנס...
להרשמה | למידע נוסף
יום ג'ט' באלול תשפ"א17.8.202118:00

המסע בים הגדול: קריאה בסיפור "בלבב ימים"

בית עגנון
עם 

בלהה בן אליהו

עם סיומה של שנה ולקראת ראשיתה של שנה חדשה נתכנס...
להרשמה | למידע נוסף
יום ג'ט"ז באלול תשפ"א24.8.202118:00

"משהו נשתנה בעולם": קריאה בסיפור "פרנהיים"

בית עגנון
עם 

בלהה בן אליהו

עם סיומה של שנה ולקראת ראשיתה של שנה חדשה נתכנס...
להרשמה | למידע נוסף
יום ג'כ"ג באלול תשפ"א31.8.202118:00

על געגועים וגילויים בערב חג: קריאה בסיפורים "לבית אבא" ו"התזמורת"

בית עגנון
עם 

בלהה בן אליהו

עם סיומה של שנה ולקראת ראשיתה של שנה חדשה נתכנס...
להרשמה | למידע נוסף
×
×
×