מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
בעיית יום הכיפורים ופתרונה ביצירת עגנון שקד, מלכה/Shaked, Malka 2000 הקמט שבעור הרקיע מאגנס פרק בספר אורח נטה ללון, התזמורת, טלית אחרת, פי שנים
לסוגיית יצר יוצר יצירה בסיפורי עגנון שקד, מלכה/Shaked, Malka 2000 הקמט שבעור הרקיע מאגנס פרק בספר אגדת הסופר, תמול שלשום
הקמט שבעור הרקיע: עמדת עגנון בשאלת העימות היהודי–ערבי שקד, מלכה/Shaked, Malka 2000 הקמט שבעור הרקיע מאגנס פרק בספר אבי השור, לפנים מן החומה, שירה, מאויב לאוהב
הוראת הסיפור “פרנהיים” לעגנון שקד, מלכה/Shaked, Malka 1967 החינוך ג-ד מאמר פרנהיים
What “Dances” in Agnon’s “Dance of Death” שקד, מלכה/Shaked, Malka 2002 History and Literature Brown פרק בספר מחולות מות או הנאהבים והנעימים
מה גרם לו לבעש”ט שנתפרסם בעולם שקד, מלכה/Shaked, Malka 1975 עיונים בסיפורי ש"י עגנון משרד החינוך מאמר מה גרם לבעש”ט שנתפרסם בעולם
גילוי אליהו שקד, מלכה/Shaked, Malka 1975 עיונים בסיפורי ש"י עגנון משרד החינוך פרק בספר גילוי אליהו
מבוא להוראת סיפורי חסידים שקד, מלכה/Shaked, Malka 1975 עיונים בסיפורי ש"י עגנון משרד החינוך פרק בספר סיפורי הבעש”ט
מאויב לאוהב שקד, מלכה/Shaked, Malka 1975 עיונים בסיפורי ש"י עגנון משרד החינוך פרק בספר מאויב לאוהב
האלגוריה המרובדת שקד, מלכה/Shaked, Malka 2001 הקמט שבאור הרקיע מאגנס פרק בספר מאויב לאוהב
האם היה הירשל משוגע? שקד, מלכה/Shaked, Malka 1982 הספרות הספרות מאמר סיפור פשוט

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×