מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
The Flight from Paradise: The Surrealistic Moment in Agnon’s “From Apartment to Apartment” ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1977 Hebrew Annual Review: Volume 1 (1977) מאמר מדירה לדירה
Paytan and Paradox: An Analysis of Agnon’s “Lefi hasa’ar hasakhar” ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1978 HUCA (49) מאמר לפי הצער השכר
Agnon’s Forest: The Case of Ore’ah Nata Lalun ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1983 Hebrew Annual Review 8 (1983) מאמר אורח נטה ללון
Agnon’s use of narrative–motifs from Sefer Ḥasidim ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1979 Hebrew Annual Review 3 (1979) מאמר יתום ואלמנה, מעשה עזריאל משה שומר ספרים
מציאות מול מציאות ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר בלתי לה’ לבדו, הסימן
ספרים שאבדו ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר ספר שאבד, עד עולם
תחנות ביצירה חסידית של עגנון ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר הנדח, מן השמים, סיפורי הבעש”ט
ראי אגדי לתולדות יהדות פולין ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר מעשה המשולח מארץ הקדושה ת”ו, קדומות
הווצרות של חסיד ושל סיפור חסידי ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר עד שיבוא אליהו
הצדיק הנסתר: גלגולי מוטיב אגדי ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר עיננו הרואות, הצדיק הנסתר, המבקשים להם רב או ברוח המושל
האמנות כגלות וגאולה ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר בית המועצות הגדול
פייטן ופארדוקס ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר לפי הצער השכר
גלגול של לגנדה חסידית ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר על אבן אחת
הבריחה מגן עדן ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר מדירה לדירה
רמיזות ומשמעותן ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר אורח נטה ללון
הטיפול במוטיבים סיפוריים מתוך “ספר החסידים” ביצירת עגנון ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס פרק בספר מעשה עזריאל משה שומר ספרים, יתום ואלמנה, יתום ואלמנה
אגדה ואומנות ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1982 אגדה ואומנות ראובן מס ספר עיר ומלואה, מעשה עזריאל משה שומר ספרים, יתום ואלמנה, אורח נטה ללון, מדירה לדירה, על אבן אחת, לפי הצער השכר, הנדח, הסימן, הסימן
Agnon’s “linen man”: Abraham and Satan in the land of ambiguity ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר האיש לבוש הבדים

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×