מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
The Dead Child בנד, אברהם/Band, Arnold 1968 Nostalgia and Nightmare פרק בספר הילדה המתה
עגנון לפני היותו עגנון בנד, אברהם/Band, Arnold 1963 מולד מאמר
The Author, His Code, and His Reader: The Kafka–Agnon Polarities בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר
A Jewish Existentialist Hero: Agnon’s “A Whole Loaf ” בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר פת שלימה
The Evolving Masks of S.J. Agnon בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר
Agnon Encounters Freud בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר ,
החטא ועונשו בתמול שלשום בנד, אברהם/Band, Arnold 1967 מולד מאמר תמול שלשום
המספר הבלתי מהימן ב”מיכאל שלי” וב”בדמי ימיה” בנד, אברהם/Band, Arnold 1971 הספרות 3:1 מאמר בדמי ימיה
קשרי קשרים וקשריו בנד, אברהם/Band, Arnold 1971 מולד 19-20 (מאי 1971) מאמר שירה, קשרי קשרים
החטא ועונשו ב”תמול שלשום” בנד, אברהם/Band, Arnold 1967 מולד 211 (מאי-יוני 1967) מולד מאמר
Agnon and Appelfeld בנד, אברהם/Band, Arnold 2013 JQR 103:7 (Fall 2013) JQR מאמר
עגנון מגלה פני פרויד בנד, אברהם/Band, Arnold 1989-02-01 מאזנים 62:11 אגודת הסופרים מאמר סיפור פשוט
המבקר כאיש מלחמה בנד, אברהם/Band, Arnold 1968-11-01 מאזנים 27:6 אגודת הסופרים מאמר
שנות השלושים הנשכחות בביוגרפיה של עגנון בנד, אברהם/Band, Arnold 2017-06-22 הארץ הארץ מאמר
At the centenary of Agnon’s “Ve–hayah he’akov le–mishor”: a new reading בנד, אברהם/Band, Arnold 2014 Between Jewish tradition and modernity Wayne State University Press מאמר והיה העקוב למישור
Holtz’s annotated edition of Agnon’s “Hakhnasat kallah” בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×