מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
ש”י עגנון בעל–פה כנעני, דוד 1971 הקיבוץ המאוחד ספר
המיתוס של ל”ג בעומר — מעין סיכום בקון, יצחק 1989 עגנון הצעיר אוני' בן-גוריון מאמר
בכל צבעי הקשת: חג ל”ג בעומר אצל עגנון – בחיים וביצירה שמיר, זיוה 2023-05-07 zivashamir.com מאמר
על שירי הידידות שכתבו זה לזה ביאליק ועגנון שמיר, זיוה 2023-04-09 zivashamir.com הרצאה
A Man Touched By God Feldman, Emanuel 1967-04-22 Saturday Review מאמר
על קנאות וקניינים שמיר, זיוה 2017 zivashamir.com פרק בספר
Between the National Poet and the Nobel Laureate סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023-01-25 YouTube בית עגנון הרצאה
תערוכת ש”י עגנון 1967 בית הספרים הלאומי ספר עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
מציץ מן החרכים שמיר, זיוה 2013-10-04 zivashamir.com מאמר
מה צופן המכתב המהופך של ש”י עגנון אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2021 כמה ביאליק יש? ידיעות פרק בספר
קרובים ורחוקים — בין ביאליק לעגנון אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2021 כמה ביאליק יש? ידיעות פרק בספר
לפשר השנים “הקשות והאכזריות” בגרמניה אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2021 כמה ביאליק יש? ידיעות פרק בספר ,
כותל הדמעות של עגנון וכאב השיניים של ביאליק אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2023-01-04 הארץ מאמר
הקדשות של עגנון בעקבי ביאליק שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר
מקוריות ומקורותיה — בין השראה להשפעה בכתבי עגנון שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר
אדוננו ביאליק — יקירי עגנון באר, חיים/Be'er, Haim,אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2023-01-03 YouTube בית עגנון הרצאה מסוד חכמים
ש”י עגנון — מבוצ’אץ’ לירושלים לאור, דן/Laor, Dan 2022-08-04 הרצאה
ספר סופר וסיפור: על תאוות ספרים — שוקן עגנון ושלום מאיר, יונתן 2022-05-01 YouTube מכון שוקן הרצאה
Agnon and Buber: The Story of a Friendship, or: The Rise and Fall of the Corpus Hasidicum לאור, דן/Laor, Dan 2002 Martin Buber: A Contemporary Perspective Israel Academy of Sciences and Humanities פרק בספר סיפורי הבעש”ט
התמדתו של ר’ שאול ליברמן גור, עודד 1966-04-29 פנים אל פנים (גליון 365) מאמר לשם ולתהילה, על שאול ליברמן
מכתב ברכב מש”י עגנון טל, צבי 2010 עד בוא השמש דביר פרק בספר
עגנון בסבך הטיפוגרפיה האלמנטרית — מבט שונה על מהדורת ברלין תרצ“א וייסבלאי, גיל 2022-03-21 YouTube מכון שוקן הרצאה
Three Giants of Modern Jewish Literature at YIVO Kuznitz, Cecile E. 2022-03-09 In Geveb מאמר
שנת האפס: עגנון בתרפ”ט לאור, דן/Laor, Dan 2020 ספר מנחם פינקלשטיין נבו מאמר תחת העץ, מדרש זוטא, מאויב לאוהב
ש”י עגנון מוקד, גבריאל 2021 יוטוב אישי רחוב הרצאה
Introduction to “Great Jewish Short Stories” Bellow, Saul 1963 Great Jewish Short Stories Dell פרק בספר
ימי עגנון בגרמניה שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1982 דברים בגו עם עובד מאמר
רשמים והרהורים שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1982 דברים בגו עמ עובד מאמר
עגנון ושלום: קשרי קשרים של ידידות סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey,מאיר, יונתן 2022-01-30 YouTube בית עגנון הרצאה עידו ועינם,
Gershom Scholem on Agnon שלום, גרשם/Scholem, Gershom,מירון, דן/Miron, Dan 1982 Ariel מאמר
Gershom Scholem and Shmu’el Yosef Agnon: Metamorphoses of a Friendship Necker, Gerold 2010 Agnon and Germany BIU Press מאמר ,
אגדות הסופר: סיור וירטואלי בספריית עגנון סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey בית עגנון הרצאה
עלי לבקש מכבודו לבקש סליחה בעיתונו על עשיית מסכת מוות של עגנון טל, מיכאל 2021-11-23 הארץ מאמר
La Maison de Shai Agnon 2021-11-05 Invitation au Voyage Arte France הרצאה
הרבי מליובאוויטש על עגנון 2021 קובץ לחיזוק ההתקשרות תומכי תמימים מאמר ,
Agnon’s Story: A Psychoanalytical Biography [Review of A. Falk] Rodman, David 2019 Israel Affairs 25:6 מאמר
עגנון לפני היותו עגנון בנד, אברהם/Band, Arnold 1963 מולד מאמר
עגנון מבקש: אנא הזדרז ושלח קצת כסף גנזים, מכון 2021-08-08 מכון גנזים מאמר
הפרת אמונים: בין ש”י עגנון לברוך קורצווייל דבי-גורי, ליליאן 2019 גג 49 (2019) מאמר
והאר עיני בהערותיך היקרות: חליפת המכתבים בין ש”י עגנון לחנוך ילון (תר”ץ–תשכ”ח) דלמצקי-פישלר, ברכה 2000 קובץ עגנון ב' מאגנס מאמר
אדוני וידידי הרש”י עגנון, סלח נא להעזתי דלמצקי-פישלר, ברכה 2016 אקדם מאמר , ,
גמולה והגולם: על שיחותיהם המשוערות של שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו וייס, צחי 2020 מחשבת הספר פרק בספר עידו ועינם,
רשמים והרהורים שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1948-08-18 הארץ הארץ מאמר
מכתבי עגנון ודוד סימנסן עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. Det KGL Bibliotek (Danish National Library) מאמר
מאיגרות ש”י עגנון אל ש”ז שוקן בית-אריה, מלאכי מחקרים ותעודות ביאליק פרק בספר ש”י עגנון — ש”ז שוקן
עגנון שוכר דירה 2020-07-15 הארכיון הציוני המרכזי הארכיון הציוני המרכזי מאמר אסתרליין יקירתי
S.Y. Agnon: A Personal Account גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1970 A Memorial Tribute to S.Y. Agnon Dropsie College מאמר
‘בחמת אבטומוביליהם’: חרוזי עגנון אסף, דוד 2020-02-21 עונג שבת עונג שבת מאמר
יובל למותו: משוררים, סופרים ואמנים מספרים על עגנון שאול, אילן 2020-02-17 מעריב מעריב מאמר ,
סופר הבית של התרבות המתחדשת: מורשת עגנון שלג, יאיר 2020-02-16 מקור ראשון מקור ראשון מאמר ,
“בבוצ’אץ’ את מלכה” הורוביץ, אריאל 2020-02-17 מקור ראשון מקור ראשון מאמר
כאן הכריז עגנון שהוא לא קרא מעולם את קפקא טוכנר, משולם 2019-12-03 הארץ הארץ מאמר ,
Moving Gender: Home Museums and the Construction of Their Inhabitants Vinitzky-Seroussi, Vered 2019 European Journal of Women’s Studies מאמר ,
שקט בפקודת העיריה 1959 הד הבירה מאמר
כך שרד הספר של עגנון את ליל הבדולח 2019-02-19 NLI Blog NLI מאמר בלבב ימים
מקלוזנר ועגנון עד עוז ויהושע: הפרופסור והאוניברסיטה בספרות העברית הולצמן, אבנר 2019-01-25 עונג שבת עונג שבת מאמר שירה
Agnon in Jerusalem Wouk, Herman 1998 Agnon in Jerusalem ספר
ממשות ובדיון בביוגרפיה של עגנון וייזר, רפי דיוקנו של ש"י עגנון אוניברסיטה הפתוחה פרק בספר
בוצ’אץ’ האבודה בירושלים הבנויה גפני, ראובן 2009-02-20 מקור ראשון מקור ראשון מאמר ,
עגנון, פיכמן וגדולי הסופרים דורשים: שמרו על השבת גבאי, נתי 2017-11-17 blog.nli.org.il הספריה הלאומית מאמר
People of the Epistle: Letters in Jewish Intellectual Life (Part I) Horowitz, Elliott 2017 JQR (Summer 2017) JQR מאמר
משושן לירושלים, מא”י ברוור לש”י עגנון: איגרות ממסעות במזרח ברור, א.י. 2012-09-10 הארץ הארץ מאמר עידו ועינם
מאוהב לאוהב אנקורי, צבי/Ankori, Zvi 2007 כדקל במדבר כרמל פרק בספר
סיפור עברי באמת סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2018-08-14 YouTube בית עגנון הרצאה הטבעת מעשה שאין לו סוף, תמול שלשום, אורח נטה ללון
ונזכר לי ר’ שמעון מנחם לאזר שהיה שושביני לשירי ולסיפורי לאור, דן/Laor, Dan 2018-08-13 הארץ הארץ מאמר
כשעגנון תירגם את עצמו מיידיש לאור, דן/Laor, Dan 2018-08-07 הארץ הארץ מאמר
מועקת השטריימל לאור, דן/Laor, Dan 2018-07-30 הארץ הארץ מאמר
גילוי: נחשפה מצבת קבורתה של אסתר, אמו של ש”י עגנון אסף, דוד 2018-08-03 עונג שבת עונג שבת מאמר
ברנר אהובי 978-05-19 מעריב מעריב מאמר מסוד חכמים
עגנון — חתן פרס נובל לספרות 1966-12-09 אתר בית עגנון הארץ מאמר ,
אוטוביוגרפיה עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1958-08-01 מאזנים 30:3-4 אגודת הסופרים מאמר
עם עגנון בנימין, ר' 1938 מאזנים 7:41 אגודת הסופרים מאמר
שתי איגרות של ש”י עגנון 1968-08-01 מאזנים 27:3-4 אגודת הסופרים מאמר

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×