מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
All Things Large and Small: The Children Featured in Stories for Children by S.Y. Agnon Zierler, Wendy 2024-04-12 YouTube HUC-JIR הרצאה מעשה העז, המטפחת, מעשה רבי גדיאל התינוק
ש. י. עגנון — רישומי נעורים ביצירותיו סדן, דב 1969-11-13 Yiddish Book Center הרצאה
ילדותו של עגנון אלפנביין, ישראל ש. 1958-09-05 הדואר מאמר
Agnon’s Childhood מינץ, אלן/Mintz, Alan 2022 American Hebraist: Essays on Agnon and Modern Jewish Litertaure Penn State UP פרק בספר המטפחת, ש”ס של בית זקני, ציפורי, סיפור נאה של סידור תפילתי
Sholem Aleichem, Agnon! Childhood Sukkot Stories סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-01-26 YouTube בית עגנון הרצאה המטפחת, האתרוג
דמות הילד בכמה מסיפורי עגנון ניר, נחמה 1967 החינוך ג-ד מאמר ש”ס של בית זקני, אורח נטה ללון, אורח נטה ללון
יסוד עולמו החווייתי של עגנון טוכנר, משולם 1967 מולד מאמר ציפורי, המטפחת, סיפור נאה של סידור תפילתי
Childish Distortions of Rabbinic Texts in S.Y. Agnon’s “Hamitpaḥat” Jacobson, David C. 2002 History and Literature Brown פרק בספר המטפחת
And a Small Child Leading Them: The Child and the Biblical Landscape in Agnon, Oz, and Appelfeld Aschkenasy, Nehama 2004 AJS Review AJS Review מאמר ביער ובעיר

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×