מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
גבריאלה: אחרית דבר ויס, הלל/Weiss, Hillel 1991 בדמי ימיה ועוד סיפורים שוקן מאמר גבריאלה
הערות לדמות הספרדים וקהילותיהם ביצירת עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2022 מחצית האומה אוניברסיטת בר-אילן פרק בספר תחת העץ, לפנים מן החומה
ריתמוסים בסיפור “הדום והכסא” ויס, הלל/Weiss, Hillel 1979 עלי-שיח 7-8 (1979) מאמר הדום והכיסא
בין אבל להנצחה ויס, הלל/Weiss, Hillel 1975 דיוקו הלוחם בר-אילן פרק בספר לפי הצער השכר, הסימן
פירוש לסיפור “כיסוי הדם” לש”י עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 1976 בקרות ופרשנות 9-10 (אוקטובר 1976) בר-אילן מאמר כיסוי הדם או בד בבד
שמונים שנה לאורח נטה ללון: בן המלך ו”האני” – אשמה, ענווה, גאווה ויס, הלל/Weiss, Hillel 2019-09-01 גג 48 (2019) גג מאמר אורח נטה ללון
ושוב שנית לקדשה ואל תוסף לגרשה והעלה אור שמשה ונסו הצללים ויס, הלל/Weiss, Hillel 2018 ידע עם מאמר השיר אשר הושר
לקרוא נכון! ויס, הלל/Weiss, Hillel 1990-10-01 מאזנים 65:2 אגודת הסופרים מאמר
בשולי הסיפור ויס, הלל/Weiss, Hillel 2005 דברים שיש להם שיעור צומת מאמר כיבוד אב
הדום והכיסא ויס, הלל/Weiss, Hillel 1978-12-01 מאזנים 48:1 אגודת הסופרים מאמר הדום והכיסא
בן המלך והעני — בין אפלפלד לעגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2011 24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד אוניברסיטת בר-אילן פרק בספר אורח נטה ללון
“עד הנה” כמבוא לשואה ויס, הלל/Weiss, Hillel 2002 בקורת ופרשנות, 35-36 (חורף תשס"ב) אוניברסיטת בר-אילן מאמר עד הנה
“במצולות” ועלילות דם ויס, הלל/Weiss, Hillel 2017-06-20 YouTube בית עגנון הרצאה במצולות
שמואל יוסף עגנון וכת–דיליה ויס, הלל/Weiss, Hillel 1978-08-31 מעריב מעריב מאמר קורות ביתנו
מקומה של ירושלים ביצירת עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 1977-09-09 מעריב מעריב מאמר
עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות – כרך 3 ויס, הלל/Weiss, Hillel 1981 עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות - כרך 3 אוניברסיטה הפתוחה ספר עידו ועינם
The Presence of the Holocaust in Agnon’s Writings ויס, הלל/Weiss, Hillel 2010 Agnon and Germany Bar Ilan University פרק בספר הסימן
The Poland Stories: Introduction to Three Poland Stories ויס, הלל/Weiss, Hillel 2010 Angnon and Germany Bar Ilan University פרק בספר אור תורה, נפלאות שמש בית המדרש, במצולות
כל חמדת העולם בידו: על עקרון הפיתול בהתמודדות עם הפרסונה ‘חמדת’ ביצירת עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2012 הדור (2012) עמ' 70-82 הדור מאמר חמדת — סיפור (אוטוביוגרפי), תמול שלשום, גבעת החול
לקרוא את עגנון ביפן ויס, הלל/Weiss, Hillel 2006-09-22 מקור ראשון (22.9.2006) עמ' 16-18 מקור ראשון מאמר
פסחו של עגנון: זמן אימה וגאולה ויס, הלל/Weiss, Hillel 2006-04-12 מקור ראשון (12.4.2006) עמ' 16-17 מקור ראשון מאמר הכנסת כלה
הסיפור “העגונה” לש”י עגנון ומקורו החסידי ויס, הלל/Weiss, Hillel 2003 מחקרים בספרות ישראל : מוגשים לאברהם הולץ / בעריכת צביה בן-יוסף גינור (ניו יורק בית המדרש לרבנים באמריקה, תשס"ג 2003). JTS מאמר האבות והבנים
סיפורי החזנים לעגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 1998 עמודים 21 (תשרי תשנ"ח) עמודים מאמר האיש לבוש הבדים, החזנים, החזנים המשך
קול הנשמה ויס, הלל/Weiss, Hillel 1985 קול הנשמה אוניברסיטת בר-אילן ספר הדום והכיסא
עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות — כרך 2 ויס, הלל/Weiss, Hillel 1981 עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות - כרך 2 אוניברסיטה הפתוחה ספר עידו ועינם
עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות — כרך 1 ויס, הלל/Weiss, Hillel 1979 עגנון – עגונות ועידו ועינם: מקורות מבנים ומשמעויות - כרך 1 אוניברסיטה הפתוחה ספר עגונות
מקורות מסורתיים ותפקידם בהדום והכסא וכיסוי הדם ויס, הלל/Weiss, Hillel 1978 חיבור לשם קבלת תואר PHD (בר-אילן, טבת תשל"ח) ספר הדום והכיסא, כיסוי הדם או בד בבד
מקורות מסורתיים ותפקידם בשני סיפורי חתימה: הדום והכסא וכיסוי הדם ויס, הלל/Weiss, Hillel 1982 שמואל יוסף עגנון: מבחר מאמרים על יצירתו עם עובד פרק בספר הדום והכיסא, כיסוי הדם או בד בבד
מהדורה מדעית של “פת שלימה” לעגנון: חילופי גרסאות ומשמעותם ויס, הלל/Weiss, Hillel 1994 . חקרי עגנון : עיונים ומחקרים ביצירת ש"י עגנון, מוגש לפרופ' יהודה פרידלנדר / בעריכת הלל ויס והלל ברזל (רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד 1994) אוניברסיטת בר-אילן מאמר פת שלימה
עגנון – יובל לנובל ויס, הלל/Weiss, Hillel 2016 גג 40 (2016( גג מאמר
עין של אש – מיתוס, זיכרון, היסטוריה ופולקלור בחנותו של מר לובלין ויס, הלל/Weiss, Hillel 2003 ידע עם (2003) 64-65 ידע עם מאמר בחנותו של מר לובלין
בין סגנון למשמעות: מתוך המפתח ליצירת ש”י עגנון באמצעות מחשב ויס, הלל/Weiss, Hillel 1990 בלשנות עברית, חוב' 28־30 (טבת תש"ן, ינואר 1990), עמ' 43־55 בלשנות עברית מאמר
יחסים פתולוגיים בין יהודים לגויים ויס, הלל/Weiss, Hillel 2006-03-10 הארץ - תרבות וספרות (10.3.2006) הארץ מאמר הלב והעינים, במצולות
ייחודו ומקומו של הסיפור “במצולות” במחזור אגדות פולין של עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2006 מעשה סיפור (2006) כרך ב אוניברסיטת בר-אילן מאמר במצולות
בת–מלך דיגיטלית ביצירת עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2006 מעשה סיפור (2006) כרך ב' אוניברסיטת בר איךן מאמר
המבדיל בין ישראל לעמים בז’אנר הנפלאות לש”י עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2007 ידע עם (2007) 67-68 ידע עם מאמר נפלאות שמש בית המדרש
על דעת המקום – חבית של רבי יוחנן ויס, הלל/Weiss, Hillel 2009 על שעת המקום – חבית של רבי יוחנן לש"י עגנון," ידע עם (2009), מס' 69-70 ידע עם מאמר חבית של ר’ יוחנן
בדמי ימיה – הערות נוספות ויס, הלל/Weiss, Hillel 1992 בדמי ימיה – הערות נוספות," ספר יצחק בקון (אוני' בן גוריון בנגב), תשנ"ב אוני' בן גוריון בנגב מאמר בדמי ימיה
לגלות את האור שבתוך ויס, הלל/Weiss, Hillel 2007-05-18 מקור ראשון (18.5.2007) מקור ראשון מאמר אור תורה
מאה ועשרים: למילוי שנותיו של עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2008-08-08 מקור ראשון מקור ראשון מאמר ,
עד שיפוח היום – על התמהילים בסיפורי האהבה ויס, הלל/Weiss, Hillel 2015 ידע עם (2015) 75-76 ידע עם מאמר בארה של מרים, אחות, תשרי, לילות, לילות
תרומת ספר המעשים וגלגוליו להבנת תפיסת השואה ביצירת עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2017 ידע עם (2017) 77-78 ידע עם מאמר nothing chosen, ספר המעשים
בארה של מרים – הטקסט המוער ויס, הלל/Weiss, Hillel 2011 ידע עם (2011) 71-72 ידע עם מאמר בארה של מרים
ש”י עגנון ויצירתו ויס, הלל/Weiss, Hillel 1989 ש"י עגנון ויצירתו מרכז ההסברה מאמר ,
דברים על קברו של ש”י עגנון ביום השנה הארבעים לפטירתו ויס, הלל/Weiss, Hillel 2010 בית עגנון מאמר כנגן המנגן
סילוק שכינה: המלחמה באנימה: ע’ עוז וא”ב יהושע נגד “תהילה” לעגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2013 אקדמות בית מורשה מאמר תהלה
פרשנות לחמישה מסיפורי ש”י עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 1974 פרשנות לחמישה מסיפורי ש"י עגנון עקד ספר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, המטפחת, תהלה, והיה העקוב למישור, הרב טורי זהב ושני הסבלים שהיו בביטשאטש
עשרת השבטים, בני משה ובני רכב מאז ועד היום: בין אוטופיה לדיסטופיה ביצירת עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2012 ע"ג 2 אוניברסיטת בר-אילן מאמר קורות ביתנו, אורח נטה ללון, תהלה

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×