מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
דן מירון על ספרו של עמרי בן יהודה ״מה אעידך?״ מירון, דן/Miron, Dan YouTube הרצאה והיה העקוב למישור
Modern Hebrew Literature: Zionist Perspectives and Israeli Realities מירון, דן/Miron, Dan 2002 What Is Jewish Literature? Varda פרק בספר
Gershom Scholem on Agnon שלום, גרשם/Scholem, Gershom,מירון, דן/Miron, Dan 1982 Ariel מאמר
הסתכלות ברבנכר מירון, דן/Miron, Dan 1996 הקיבוץ המאוחד ספר הכנסת כלה
ציון–דרך ותמרור–אזהרה בביקורת עגנון מירון, דן/Miron, Dan 1968 מאזניים 5-6 (תשכ"ח) מאמר עידו ועינם
ממשל לסיפור תולדי: פתיחה לדיון בתמול שלשום מירון, דן/Miron, Dan 1994 קובץ עגנון ב' מאגנס פרק בספר תמול שלשום
בין שתי נשמות: האנולוגיה בפאוסטית ב’תמול שלשום’ לש”י עגנון מירון, דן/Miron, Dan 2002 מאגנס פרק בספר תמול שלשום
‘מה אעידך’ של עמרי בן יהודה מירון, דן/Miron, Dan 2020 YouTube YouTube הרצאה והיה העקוב למישור
עגנון ו”פאוסט” של גיתה מירון, דן/Miron, Dan 2018-10-30 YouTube בית עגנון הרצאה תמול שלשום
האודיסיאה העגנונית של באנד מירון, דן/Miron, Dan 1968-08-01 מאזנים 27:3-4 אגודת הסופרים מאמר
ביותו של הז’נאר הזר: לבעיית אמנות הרומאן של ש”י עגנון מירון, דן/Miron, Dan 1986 ש"י עגנון בביקורת העברית (כרך ב') מאמר
עדיין פועם הלב העגנוני מירון, דן/Miron, Dan 2017-05-30 הארץ הארץ מאמר
ספק ספקו של ריח מירון, דן/Miron, Dan 2012-10-19 הארץ הארץ מאמר אורח נטה ללון
בין עגנון לפרוסט: זיכרון מאושר מירון, דן/Miron, Dan 2012-10-12 הארץ הארץ מאמר אורח נטה ללון
Domesticating a foreign genre; Agnon’s transactions with the novel מירון, דן/Miron, Dan 1987 Prooftexts Indiana University Press מאמר הכנסת כלה, סיפור פשוט, אורח נטה ללון, תמול שלשום
האם עגנון קרא את פרוסט מירון, דן/Miron, Dan 2012-10-04 הארץ הארץ מאמר אורח נטה ללון

עמוד: מציג מאמרים אחרונים

 

תודתנו נתונה לאירגונים ומו”ל בעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש במחקרים על ש”י עגנון:

לקסיקון הספרות העברית החדשה

Schocken

Prooftexts

JSTOR

מוסד ביאליק

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

אגודת הסופרים העברים

×
×
×