בית עגנון סגור למבקרים

בית עגנון נאלץ לסגור זמנית בשל עבודות בנייה במגרש הסמוך. הפעילות הספרותית נמשכת כרגיל באתרים מחוץ לבית עגנון ובאופן מקוון.
עדכונים יישלחו בניוזלטר, בדף הפייסבוק ובאתר.

×
×
×