תערוכה: אדוננו ביאליק – יקירי עגנון [16]

עגנון וביאליק היו מופקדים על קרן תרומות של הפטרון ש”ז שוקן השיתה מיועדת להעניק תמיכה כספית בסופרים עבריים בארץ ישראל. במכתב זה עגנון מדווח לביאליק על מקבלי המלגות וסכומים בלירות מצריות. ביניהם: יצחק למדן, אורי צבי גרינברג, רחל המשוררת, ש’ בן-ציון, ועוד.

תלפיות כט תשרי תרפ”ח [25.10.1927]

אדוננו ה’ ביאליק, הנני שולח לך היום סך 25 לי”ם [לירות מצריות] מנדבת ה’ שוקן. ואתה תתן מהם עשרה לי”ם לר”ז [-] ועשרה לי”ם לסיקו, כמדובר וחמשה לי”ם למי שתרצה. מנדבת ה’ שוקן נשאר בידי עוד עשרים לי”ם והנני מחזיק אותם בידי עד שתודיעני למי ליתן אותם. מכל הכסף שנחלק על ידי, שלחתי לה’ שוקן קבלות של המקבלים או של הלוים. לא עברתי על דבריך בחילוק הכסף אפילו בפרוטה אחת, חוץ ממה שהלויתי לה’ שחראי 5 לי”ם בשעת דחקו.
אוהבך הנאמן לך
ש”י עגנון

[רשימת המקבלים]
יצחק למדן 5 לי”ם
קמזון 7
יעקב זלוטניק 5
ליכטנבוים 10
א”צ גרינברג 10
ייבין 10ֶ
מנשה אונגר 5
ז.י. אנכי 8
רחל ע”י ד. זכאי 8
צבי קרול 5
שחראי 5 בתורת הלואה
י”ל ברוך 10 בתורת הלואה
ש. בן ציון 20 בתורת הלואה

העמר 2 קניתי בשביל ה’ שוקן

×
×
×