תערוכה: אדוננו ביאליק – יקירי עגנון [17]

מכתב מעגנון [ד’ דחול המועד סוכות תרפ”ט, 30.10.1928]: מכיוון שנהוג לא לכתוב בחול המועד אלא אם כן יש צורך מיוחד, ואפילו אז רק לכתוב בשינוי, עגנון כתב מכתב זה בהיפוך, משמאל לימין. ונהנ פענוח המכתב:

ענותך תרבני [שמואל ב’ כו, לב: כאן המובן הוא “לכבוד הוא לי לענות לך”] ודאי וצריכים ליתן לפקידי ה”דביר” את “הכנסת”. מי שטרח יקבל. חשבתי לראות אותך בירושלים, כדי לקיים חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. מתי נסע לנהלל? אני מוכן ועומד להיות בן-לויה שלך. אל כל אשר תלך – אלך.
מועדים לשמחה
ש”י עגנון

אשתי תחי’ [דורשת] בשלומך ובשלום רעיתך תחי’
ד’ דחוהמ”ס [יום ד’ דחול המועד סוכות]

×
×
×