תערוכה: אדוננו ביאליק – יקירי עגנון [4]

[4] מכתבים מביאליק לעגנון על גבי נייר רשמי של דביר, הוצאת הספרים שביאליק ייסד בברלין בשנת 1919.

תל אביב יום 4.12 תרצ”ד [ט”ז כסלו 1933]

יקירי ש”י

יקרתך הגיעתני כשאני עומד ברגל אחת לעלות בקרון ולנסוע לכפר גלעדי. עתה בשובי מדרכי אני משיב לך על שאלתך: הֶַן, כלומר, מותר אתה לפרסם אלה מן המכתבים שיש בהם איזה דבר של ממש ושאין בהם משום הלבנת פנים, חלילה.

והנני שלך באהבה ח.נ. ביאליק

ושלום לאסתר שלך ולילדיך.

×
×
×