קול קורא לפרס עגנון לשנת תשפ״ב

 

קול קורא להגשת מועמדות

לפרס עגנון לאמנות הסיפור לשנת תשפ”ב 2021

 

הפרס יינתן על מכלול יצירה לסופרים/ות, אזרחי/ות מדינת ישראל ותושבי/ות קבע בה, אשר פרסמו לפחות שני ספרי פרוזה עד כה. לא יגישו מועמדות ולא יזכו בפרס מי שזכו בפרס זה בעבר.

 

גובה הפרס יעמוד על 40,000 ₪

 

פרטים

באתר עיריית ירושלים :www.jerusalem.muni.il  תחת פרסומי קול קורא

או

בית עגנון בכתובת דואר אלקטרוני [email protected] 

או בטלפון 054-6284868

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 

יום שלישי, ב’ באלול תשפ”א, 10 באוגוסט 2021

 

הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר טפסי הגשת מועמדות מלאים בארבעה עותקים התקבלו בפועל במשרדי בית עגנון באמצעות הדואר בלבד בכתובת:

בית עגנון, רח’ קלאוזנר 16 ארנונה, תלפיות, ירושלים 99338814 

בציון: “פרס עגנון לאמנות הסיפור תשפ”ב 2021”

 

לא יתקבלו טפסים אשר יועברו דרך דואר אלקטרוני. בקשות שתגענה לאחר המועד הנ”ל, או בקשות שאינן מלאות או שאינן חתומות, או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא תיכללנה ברשימת המועמדים לקבלת הפרס. קבלת טפסי הגשת המועמדות במשרדי בית עגנון עד לתאריך האמור להגשת המועמדות היא באחריות המועמד.

 

 האמור בהודעה זו הינו לצורך מידע בלבד. כל ההליכים להענקת הפרס בכלל זה תנאי הגשת המועמדות, מתנהלים על-פי הוראות תקנון הפרס  ובכפוף להוראותיו. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בתקנון, יקבע האמור בתקנון. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד. 

הענקת הפרס מותנית בזמינות תקציבית

 

טופס הגשת מועמדות

תקנון הפרס

×
×
×