ברזל, הלל
1967-09-01
מאזנים 25:4-5
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×