“אין אהבה מתחלקת לשניים”: מלנכוליה כמשבר כלכלי בסיפור פשוט של עגנון

2019
מכאן
מכאן
מאמר
×
×
×