אין בן דוד בא עד שיהיו כל המדות שוות (סנהדרין צח ע”א) : מוטיב ההשתוות ברומן תמול שלשום

2022
מכאן
מאמר
×
×
×