אין זה משל אלא דברים כפשוטם: אלגוריה, מוחשיות ופרשנות בסיפור אחד של עגנון

2022
מכאן 23
מאמר
×
×
×