אל המקום שהלב מושך
קשרים וקשרי קשרים בין “אל המקום שהרוח הולך” של חיים באר ובין “תמול שלשום” של עגנון
בן-דב, ניצה
2014
מלאכת החיים: עיונים ביצירתו של חיים באר
עם עובד
מאמר
×
×
×