‘אם בנעל היה סדק, בראש היה חלום’: שיר נשכח של עגנון

2013-07-09
עונג שבת
עונג שבת
מאמר
×
×
×