אמונתו של עגנון
ובכן, היצירה הגדולה של עגנון – והיא יצירה גדולה – ייתכן שאני אינני מסוגל לשפוט אותה, ואפילו לתפוס את כל משמעותה כיצירה ספרותית. בכל זאת אני כמובן אתייחס אליה. אבל בעיקר אני ארצה לדבר על עגנון האיש, אשר היתה לי הזכות להכירו די מקרוב.
ליבוביץ, ישעיהו
1994-03-22
leibowitz.co.il
מאמר
×
×
×