‘אסור להפריע לסופר בעבודתו’, או למה סגרו פעם רחובות בישראל?

2011-07-20
עונג שבת
עונג שבת
מאמר
×
×
×