ארכיטיפ האותיות וייצוגו בכתבי עגנון

במאמר זה אני מבקשת להציג את האותיות העבריות כארכיטיפ ולבדוק את ייצוגו בכתבי עגנון בכלל ובשירת האותיות בפרט. לאותיות העבריות יש חשיבות גדולה ביהדות, שכן אין הן נתפסות כסימנים שרירותיים, אלא כבעלות כוח של קדושה ושל בריאה. הן מיצגות את האל במידה מסוימת ומזכירות תמונות בראשית מהווייתו של היהודי ותכנים קולקטיביים המשותפים לכלל האומה. אינסטינקט נפשי המעוגן באירועים בראשיתיים של בריאת העולם ובשל כך הוא קובע את האופן שבו תופס היוצר את העולם. יצירת עגנון מגיעה לרובד הארכיטיפי, חושפת תמונות יסוד ומעלה אותן אל פני השטח, ועל כן היא מהווה מפגש מרגש בין התת מודע למודע.
2011
ע"ג 1
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×