“אתרוגו של אותו צדיק” — מעשייה חסידית מאת ש”י עגנון

1969
מתודיקה א (תשכ"ט)
מאמר
×
×
×