גישתו של עגנון לעולם הישן – בעוד כתביו המוקדמים של עגנון מתאפיינים בעין ביקורתית וחדה ביחס לבוצ’אץ’, הרי שבאלו המאוחרים הביקורת התמתנה ותחתיה יש גם קידוש של העבר שעלה כולו באש
2020-02-14
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×