בזוגות או חדא בדרא
אקלים של זוגות במחשבה ההיסטוריוגרפית על הספרות העברית בכלל ועל עגנון והזז בפרט
ליפסקר, אבידב
2019
אקולוגיה של ספרות
בר-אילן
פרק בספר
×
×
×