ורסס, שמואל
2000
עגנון כפשוטו
מוסד ביאליק
פרק בספר
×
×
×