בין אלתרמן לעגנון: כלו זיכרונות תרצה
קווים מקבילים רבים ומפליאים נמתחים בין דמותה של המשוררת תרצה אתר לתרצה מינץ, גיבורת הנובלה “בדמי ימיה”
ניצן, עדו
2018-02-28
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×