בין הסיפור ‘נסים על הים’ לפרץ לסיפור ‘מעדלי צדק’ לעגנון

2007
ירושלים - מאסף לדברי ספרות כג-כד (2007)
ירושלים
פרק בספר
×
×
×