בין מציאות היסטורית לתאור סיפורי – בין יהודים לפולנים בכתבי ש” עגנון

1989
גלעד
מאמר
×
×
×