בין קבר לקבר
על פסקה שנעלמה בין נוסח לנוסח
סדן, דב
1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
מאמר
×
×
×