בין ש”י עגנון לש”ד גויטיין

מאמרי ביקורת וחילופי מכתבים 1919-1970 ערכה אילה גורדון
2008
ספר
×
×
×