ביקורת: בין עגנון לקפקא
מאמר ביקורת על ספרו של הלל ברזל “בין עגנון לקאפקא”
שביט, זהר
1973-06-01
מאזנים 37:1
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×