‘בית שבעלי בתים באים לשם’ : עגנון על התאטרון

על מקומו של התאטרון בכתבי עגנון
2014
מחקרי ירושלים בספרות עברית
מחקרי ירושלים בספרות עברית
מאמר
×
×
×